หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การผ่าตัดทำคลอด

 

 

การคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีที่ปลอดภัย และมีผลดีต่อเด็ก แต่หากมีปัญหาในการคลอดตามธรรมชาติแพทย์จะผ่าตัดทำคลอด

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

 

การผ่าตัดทำคลอดมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแพทย์จะอนุญาติให้สามีเข้าไปดูการผ่าตัดได้ บางท่านอาจจะเอากล้องเข้าไปบันทึกทารกแรกคลอด