หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

การฉีดยาภูมิแพ้

วิธีการรักษาภูมิแพ้วิธีหนึ่งคือการฉีดสารที่เราแพ้ที่เรียกว่า allergen ซึ่งอาจจะเป็นเกษรดอกไม้ รังแคสัตว์ เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต่อสารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นวิธีการรักษานี้เรียกว่า "immunotherapy,"วิธีการรักษานี้จะใช้เมื่อการรักษาด้วยยาแล้วไม่ได้ผล

จะฉีดบ่อยแค่ไหน

ในระยะแรกของการฉีดยารักษาภูมิแพ้อาจจะต้องไปฉีดสัปดาห์ครั้งถึงสองครั้งเป็นเวลาหลายเดือน ขนาดของสารภูมิแพ้จะค่อยๆเพิ่มปริมาณหลังจากนั้นจะฉีดทุก2-4 สัปดาห์เป็นเวลา4-5เดือน เมื่ออาการดีขึ้นแพทย์จะเว้นระยะห่างของการฉีดเพิ่มขึ้นเหลือฉีดเดือนละครั้งเป็นเวลา 3-5 ปี หากอาการไม่ดีขึ้นหลังการฉีดไปแล้ว 1 ปีแพทย์จะปรึกษาถึงทางเลือกในการรักษา

การเตรียมตัวเพื่อการฉีดยารักษาภูมิแพ้

หลังฉีดยาจะมีผลอย่างไรบ้าง

การฉีดรักษาภูมิแพ้รักษาโรคภูมิแพ้ได้ทุกชนิดหรือเปล่า

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์ที่ใกล้ที่สุด

ใครไม่สมควรได้รับการฉีดรักษาภูมิแพ้

   


fb google