หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โพแทสเซี่ยมและความดันโลหิตสูง

 

โพแทสเซี่ยมจะมีประโยชน์ช่วยลดความดันโลหิตสูง โดยต้องรับประทานวันละ 4700 mg ต่อวัน แนะนำให้กินโพแทสเซี่ยมที่มาจากอาหารธรรมชาติ

โพแทสเซี่ยมจากธรรมชาติจะมีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมความดันโลหิต เพราะว่าโพแทสเซี่ยมจะลดผลกระของเกลือโซเดี่ยม แนะนำให้รับประทานวันละ 4700 mg การจะให้ได้ผลดีจะต้องปรับประทานอาหารแบบ DASHซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยผัก ผลไม้ นม ปลา แร่ธาตุ

อาหารที่มีโพแทสเซี่ยมสูงได้แก่

Potassium-rich foods include:กล้วย

คำแนะนำ

ปริมาณโพแทสเซี่ยมในอาหาร

Google