หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปริมาณโพแทสเซี่ยมในอาหาร

 

โพแทสเซี่ยมจะมีมากในอาหารประเภทผักและผลไม้

ปริมาณอาหาร100 grams จะมีโพแทสเซี่ยม

 

Potassium

French Beans 1316
Lentils 905
Spinach 558
Banana 358
Carrots 320
Broccoli 316
Cauliflower 303
Strawberry 292
Papaya 257
G.Peas 244
Tomatoes 237
Melon 228
Asparagus 202
Lettuce 194
Grapes 191
Peach 190
Orange 169
Pineapple 125
Pear 119
Apples 107

อาหารที่มีโพแทสเซี่ยมต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ควบคุมโพแทสเซี่ยม

Low-potassium foods
Fruits* Vegetables** Other foods
Apples
Apple sauce
Apricots (canned)
Blueberries
Fruit Cocktail
Peaches (canned)
Pears
Pineapple
Plums
Tangerines
Apple orcranberryjuice
Asparagus
Green or wax beans
Beets
Cabbage
Carrots
Corn
Lettuce
Peas
Radishes
Squash
Tomatoes (canned)
Bread
Cereal
Pasta
Rice
Cake (no chocolate)
Cookies (no chocolate)
Pie (no chocolate or high-potassium fruits)
*1 serving = 1 medium fruit or ½ cup canned fruit
**1 serving = ½ cup cooked vegetable or 1 cup tossed salad

High- potassium foods

อาหารที่มีโพแทสเซี่ยมสูง

High-potassium foods
Fruits* Vegetables** Other foods
Apricots (fresh)
Bananas
Cantaloupe
Dates, figs, and raisins
Kiwi fruit
Melons
Nectarines
Oranges and orange juice
Peaches (fresh)
Avocados
Brussels sprouts
Lima beans
Potatoes
Spinach
Tomatoes (fresh)
Winter squash
Clams
Milk
Peanuts
Sardines
Yogurt
*1 serving = 1 medium fruit or ½ cup canned fruit
**1 serving = ½ cup cooked vegetable or 1 cup tossed salad

potassium foods

Google