หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ภาวะเกลือ Sodium ในเลือดต่ำ

เป็นภาวะที่มีเกลือ Sodium ในเลือดน้อยกว่า 135 mEq/L ซึ่งจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ภาวะที่มีเกลือ Sodium ในเลือดต่ำยังทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่นแรงเป็นตะคริว ภาวะที่มีเกลือ Sodium ในเลือดต่ำยังทำให้เกิดอาการทางสมองได้แก่ซึม ชัก หรือหมดสติ

ภาวะเกลือ Sodium ในเลือดต่ำ

เป็นภาวะที่มีปริมาณ Sodium น้อยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ ค่าปรกติของ Sodium เท่ากับ 135-145 mEq/L หากเจาะเลือดแล้วต่ำกว่า 135 mEq/L จะถือว่ามี Sodium ต่ำกว่าปรกติ

อาการของผู้ที่มี Sodium ในเลือดต่ำ

อาการที่สำคัญของ Sodium ในเลือดต่ำที่สำคัญได้แก่

ยาที่ทำให้เกลือกโซเดี่ยมต่ำ Hyponatremia

ยาขับปัสสาวะ

ยากันชัก Carbamazepine (Tegretol)

ยาโรคจิตเวช Chlorpromazine (Thorazine)

Vasopressin analogs

ยาลดความดันโลหิต Indapamide (Natrilix)

ยาแก้ซึมเศร้า Selective serotonin reuptake inhibitors

ยาแก้โรคหอบ Theophylline

ยาแก้หัวใจเต้นผิดปกติ Amiodarone (Cordarone)

Ecstasy (3,4-methylenedioxymethamphetamine)

สาเหตุของ Sodium ในเลือดต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ Sodium ในเลือดต่ำ

โรคแทรกซ้อน

ขึ้นกับระยะเวลาที่เกิดอาการ หากเกิดภาวะเกลือ Sodium ในเลือดต่ำแบบเฉียบพลันอาจจะทำให้เกิดสมองบวม มีอาการชัก และเสียชีวิตได้ ส่วนรายที่เป็นเรื้อรังเกลือค่อยๆลด กลุ่มนี้โรคแทรกซ้อนไม่มาก

การวินิจฉัยโรคนี้

เจาะเลือดหาระดับSodium ในเลือด

การรักษา

การรักษาโดยมากจะเริ่มต้นที่สาเหตุ และแก้ที่ต้นเหตุ เช่นหากรับประทานเกลือน้อยเกินไปก็อาจจะเพิ่มเกลือในอาหาร หรือหากเกิดจากยาก็ต้องลดหรือหยุดยา แต่หากเกลือ Sodium ในเลือดต่ำมาก(น้อยกว่า 120 )และเกิดอาการก็จำเป็นต้องรักษา

Hyponatremia

เกลือ ภาวะโซเดี่ยมต่ำ ภาวะโซเดี่ยมสูง

   

 


fb google