หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

แคลเซี่ยมในเลือดสูง HYPERCALCEMIA

เป็นภาวะที่แคลเซี่ยมในเลือดสูงกว่าปกติ

สาเหตุของแคลเซี่ยมในเลือดสูง


อาการและการวินิจฉัยโรค

การรักษาแคลเซี่ยมในเลือดสูง

แคลเซี่ยม แคลเซี่ยมต่ำ