หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

อาหารปลอดภัย

การเลือกอาหารนอกจากจะคำนึงถึงคุณค่าอาหาร ปริมาณอาหารและยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอาหารที่เรารับประทานเข้าไป อาหารที่ไม่สอาดอาจจะมีการปนเปลื้อนของ สารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายซึ่งหากเป็นมากอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

คำแนะนำ

การล้างมือ

การล้างผักและผลไม้

การล้างเนื้อสัตว์

การป้องกันอาหารเป็นพิษ

หลายคนมีอาการอาหารเป็นพิษ ซึ่งมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลว และทบทวนว่าได้รับเชื้อจากที่ไหนเพราะอาหารก็ปรุงเองไม่ได้รับประทานนอกบ้านลองอ่านเรื่องนี้ท่านอาจจะค้นพบสาเหตุของอาหารเป็นพิษโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษคือ คนท้อง คนแก่ คนป่วยและเด็ก

ท้องร่วงอาจจะหายเองได้โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่สำหรับคนแก่หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะทำให้ไตวาย การเกิดท้องร่วงอาจจะเกิดจากได้รับเชื้อเข้าไปหรืออาจจะเกิดจากได้รับสารที่เชื้อผลิตออกมา วิธีป้องกันมีดังนี้

การเลือกซื้ออาหาร

การเตรียมอาหาร

หลักการง่ายๆก็ทำให้ท่านปลอดจากท้องร่วง สำหรับท่านที่รับประทานอาหารนอกบ้านท่านต้องเลือกร้านที่ให้ความสำคัญกับความสะอาด พนักงานสะอาด อาหารร้อนต้องรับประทานร้อนๆ อาหารเย็นต้องเย็น ไม่รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ และให้สั่งอาหารที่ต้องปรุงใหม่

   


fb google