ตารางแสดงปริมาณแคลอรีที่คนเราต้องการตาม อายุ เพศ และกิจกรรม

ผู้ชาย
AGE Sedentary[a] Moderately
active[b]
Active[c]
2 1,000 1,000 1,000
3 1,000 1,400 1,400
4 1,200 1,400 1,600
5 1,200 1,400 1,600
6 1,400 1,600 1,800
7 1,400 1,600 1,800
8 1,400 1,600 2,000
9 1,600 1,800 2,000
10 1,600 1,800 2,200
11 1,800 2,000 2,200
12 1,800 2,200 2,400
13 2,000 2,200 2,600
14 2,000 2,400 2,800
15 2,200 2,600 3,000
16 2,400 2,800 3,200
17 2,400 2,800 3,200
18 2,400 2,800 3,200
19-20 2,600 2,800 3,000
21-25 2,400 2,800 3,000
26-30 2,400 2,600 3,000
31-35 2,400 2,600 3,000
36-40 2,400 2,600 2,800
41-45 2,200 2,600 2,800
46-50 2,200 2,400 2,800
51-55 2,200 2,400 2,800
56-60 2,200 2,400 2,600
61-65 2,000 2,400 2,600
66-70 2,000 2,200 2,600
71-75 2,000 2,200 2,600
76 and up 2,000 2,200 2,400
ผู้หญิง
AGE Sedentary[a] Moderately
active[b]
Active[c]
2 1,000 1,000 1,000
3 1,000 1,200 1,400
4 1,200 1,400 1,400
5 1,200 1,400 1,600
6 1,200 1,400 1,600
7 1,200 1,600 1,800
8 1,400 1,600 1,800
9 1,400 1,600 1,800
10 1,400 1,800 2,000
11 1,600 1,800 2,000
12 1,600 2,000 2,200
13 1,600 2,000 2,200
14 1,800 2,000 2,400
15 1,800 2,000 2,400
16 1,800 2,000 2,400
17 1,800 2,000 2,400
18 1,800 2,000 2,400
19-20 2,000 2,200 2,400
21-25 2,000 2,200 2,400
26-30 1,800 2,000 2,400
31-35 1,800 2,000 2,200
36-40 1,800 2,000 2,200
41-45 1,800 2,000 2,200
46-50 1,800 2,000 2,200
51-55 1,600 1,800 2,200
56-60 1,600 1,800 2,200
61-65 1,600 1,800 2,000
66-70 1,600 1,800 2,000
71-75 1,600 1,800 2,000
76 and up 1,600 1,800 2,000

Notes

[a] Sedentary หมายถึงคนที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

[b] Moderately Active หมายถึงการออกกำลังกายโดยการเดินวันละ1.5-3ไมล์ด้วยความเร็ว 3-4ไมล์ต่อชั่วโมง

[c] Active means หมายถึงการออกกำลังกายวันละ3ไมล์ด้วยความเร็ว 3-4ไมล์ต่อชั่วโมง

[d] Estimates for females do not include women who are pregnant or breastfeeding.

Source: Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Washington (DC): The National Academies Press; 2002.