หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การออกกำลังกายaerobic ในน้ำ

การออกกำลังกาย aerobic ในน้ำจะให้ผลดีต่อสุขภาพหัวใจ และกล้ามเนื้อมีความแข็งแรง นอกจากนั้นการออกกลังในน้ำ ยังปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคข้อ โดยทั่วไปการออกกำลัง จะกระทำที่ระดับน้ำอยู่บริเวณอก

การออกกกำลัง Water aerobics เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะประกอบดนตรี ซึ่งจะมีผู้นำการเต้นโดยการเคลื่อนไหวของแขนและเท้า เมื่อมีความชำนาญขึ้ นอาจจะมีการเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์เสริม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระดับน้ำก็ระดับเอวถึงอก ช้เวลาในการออกกำลังแต่ละครั้งประมาณ 40-50 นาที การออกกำลังในน้ำ จะทำให้หัวใจแข็งแรง กล้ามเนื้อแข็งแรงและมีความทนทาน

ใครสามารถออกกำลังWater aerobics

สามารถออกกำลังได้ทุกอายุแม้ว่าจะไม่เคยออกกำลังมาก่อน เมื่อในน้ำลึกระดับอกน้ำหนักส่วนใหญ่จะถูกพยุงโดยนำทำให้ข้อต่างๆได้รับการกระแทกน้อยกว่าการออกกำลังบนบก ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีโรคข้อเสื่อมทั้งเข่า หลังและกระดูกคอ คนอ้วน คนที่เป็นอัมพฤษ

การออกกำลังWater aerobics ใช้พลังงานมากแค่ไหน

การออกกำลังwater aerobic ใช้พลังงานพอๆกับการออกกำลังกายบนบกโดยทั่วไปใช้พลังงาน 450-700 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งชั่วโมง

ข้อดีของการออกกำลัง Water aerobics

ข้อเสียของการออกกำลังWater aerobics

ข้อแนะนำในการออกกำลังกายในน้ำ

 

เรียบเรียง 19-04-02

   

fb google