การวิ่ง วิ่งอย่างไรหัวใจจึงจะแข็งแรง

การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่สะดวก มีเีพยงรองเท้าหนึ่งคู่ เสื้อผ้าที่เหมาะสม และมีถนน ก็สามารถออกกำลังได้แล้วไม่สิ้นเปลืองเงินทอง การวิ่งจะลดการเกิดโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และคุมน้ำหนัก

การเตรียมการก่อนการวิ่ง

 • สำหรับท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน หากท่านต้องการวิ่งให้ไปอ่านเรื่องการเดินจนร่างกายท่านแข็งแรงพอที่จะวิ่ง
 • เลือกรองเท้าสำหรับการวิ่งซึ่งจะลดอาการปวดข้อจากการวิ่ง อ่านที่นี่ ปรกติเมื่อวิ่งได้ประมาณ 500 ไมล์ยางกันกระแทกจะเสื่อมจึงควรจะเปลี่ยนเมื่อถึงระยะ
 • กำหนดเวลา และสถานที่จะวิ่ง และปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • เพื่อป้องกันการบาดเจ็บควรจะเริ่มจากการวิ่งไม่นานและไม่เร็วไป และค่อยเพิ่มระยะทางและเวลา
 • ควรจะปฏิบัติตามขั้นตอนการออกกำลังกายได้แก่ การอบอุ่นร่างกาย การยืดเส้น การวิ่ง และปิดด้วยการอบอุ่นร่างการและการยืดเส้น
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องวิธีป้องกันปวดเข่า
 • อ่านเรื่องการวิ่งอย่างปลอดภัย
 • ต้องเพิ่มเวลาและระยะทางที่วิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไป อ่านที่นี่

พลังงานที่ใช้ในการออกกำลังกาย สำหรับผู้ที่มีน้ำหนัก 60 กก ออกกำลังกายนาน 30 นาที่

 • การวิ่งด้วยความเร็ว (6mph): 300 calories
 • การเล่น tenis ; (singles): 240 calories
 • การว่ายน้ำ (slow crawl): 240 calories
 • การขี่จักรยาน (12-14mph): 240 calories
 • การเต้น aerobic 195 calories

คำแนะนำว่าควรจะออกกำลังกายนานแค่ไหน

 • เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีควรจะออกกำลัง 180 นาทีทุกวัน
 • เด็กอายุ 5-18 ปีควรจะออกกำลัง 60 นาทีทุกวัน
 • 8oอายุ 19-64 ปีควรจะออก 150 นาต่อสัปดาห์
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ควรจะออกกำลัง 150 นาทีต่อสัปดาห์

Google
 

เพิ่มเพื่อน

การขี่จักรยาน | การเล่นก็อลฟ์ | การวิ่ง | วิ่งอย่างไรไม่ปวดเข่า | การวิ่งอย่างปลอดภัย | การออกกำลังโดยการขึ้นบันได | การว่ายน้ำ | การเล่นเทนนิส | การวิ่งบนสายพาน | การเดิน | การเล่นแอร์โรบิคในน้ำ | การเริ่มต้นออกกำลังกาย