jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

1ผื่นแพ้สัมผัส Irritants contact dermatitis

 


ผื่นแพ้สัมผัส Irritants contact dermatitis เป็นการอักเสบของผิวหนังที่มีอาการ บวม แดง และมีขุยที่ผิวหนัง เนื่องมากจากผิวหนังได้สัมผัสสารที่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำให้เซลล์ผิวหนังเสียหาย และหลั่งสารที่ทำให้ผิวหนังอักเสบ เช่น กรด หรือด่าง ส่วนสารที่มีความระคายเคืองน้อยได้แก่ สบู่ ผงซักฟอก ครีมดับกลิ่น เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งน้ำเปล่าหากสัมผัสบ่อยๆ ก็ทำให้เกิดผื่นได้เช่นกัน ผื่นมันจะเกิดหลังจากสัมผัสสารนั้นภายใน 1-2 วัน

ตำแหน่งที่เกิดบ่อยที่สุดได้แก่ บริเวณมือเนื่องจากต้องสัมผัสสารที่ระคายเคือง เนื่องมากจากการทำงาน เช่น สบู่ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น

สาเหตุของผื่นแพ้สัมผัส Irritant contact dermatitis

ทุกอย่างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมสามารถทำให้เกิดผื่นชนิดนี้ได้ หากมีระยะเวลา และความเข้มข้นเพียงพอ


แพ้เครื่องสำอาง

รู้ได้อย่างไรว่าแพ้เครื่องสำอาง คำแนะนำสำหรับผู้ที่แพ้เครื่องสำอาง

ยาทาภายนอก

เมื่อใช้ยาทาต้องสังเกตว่าผื่นลามมากขึ้น คลิกที่นี่ดูภาพผื่นจากแพ้ยาทาภายนอก ยาทาที่แพ้บ่อยได้แก่ penicillin, sulfonamides,neomycin,vioform,ethylenediamine

อาการของผื่นแพ้สัมผัส Irritant contact dermatitis

อาการมีทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง อาการเฉียบพลันมักจะเกิดจากการสัมผัสสารที่ระคายเคืองมาก เช่น กรด หรือด่างอาการผื่นและแสบร้อนมักจะเกิดทันทีหลังสัมผัส ส่วนอาการทางเรื้อรังมักจะเกิดจากการสัมผัสสิ่งที่แพ้อย่างอ่อน เช่น น้ำ สบู่ น้ำยา อาการจะค่อยเป็นค่อยไป

อาการจะมากหรือน้อยขึ้นกับอะไรบ้าง

การรักษาผื่นแพ้

allergic contact dermatitis | iriitant contact dermatitis | การรักษา | ความรุนแรงของโรค | แนวทางการดูแลสำหรับผู้เป็นผื่นแพ้

 

เพิ่มเพื่อน