หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

dermatitis

1

ผื่นมีการอักเสบหลังจากได้ยาทา

ผิวหนังอักเสบซึ่งอาจจะเกิดจากการแพ้ยา และมีการติดเชื้อที่ผิวหังทำให้มีน้ำเหลืองไหล

   


fb google