jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

Allergic contact dermatitis

เป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่เกิดจากการสัมผัสสารที่ทำให้แพ้ การเกิดผื่นนี้มักจะเกิดหลังจากการสัมผัสครั้งแรก 6-10 วัน ผิวหนังที่เคยถูกกระตุ้นแล้วอาจจะเกิดผื่นภายใน 4-12 ชั่วโมง

สารที่ทำให้เกิดอาการแพ้มีอะไรบ้าง

ยางธรรมใชาติ

มักจะแพ้สารเคมีที่อยู่ในยาง ทำให้เกิดผื่นทันทีหลังสัมผัส บางรายที่แพ้รุนแรง อาจจะมีน้ำตาไหล และมีอาการแน่หน้าอก ตัวอย่างยางที่ทำให้แพ้ได้แก่ ถุงมือแพทย์ รองเท้า พลาสเตอร์ปิดแผล การป้องกันให้ใช้วัสดุอื่นแทนยางแพ้ Chromate

ผื่นแพ้เกิดจากการสัมผัส

แพ้ยาง

ผื่นแพ้เกิดจากการสัมผัส

แพ้ปูน

ผื่นแพ้เกิดจากการสัมผัส

แพ้ยางพืช

ผื่นแพ้เกิดจากการสัมผัส

แพ้น้ำยาย้อมผม

ผื่นแพ้เกิดจากการสัมผัส

แพ้ครีมสารนี้เป็นส่วนผสมของปูนซีเมนต์ สีกันฝุ่น มักจะเกิดกับอาชียที่ใช้ปูน หรือสี รายละเอียดอ่านที่นี่

ต้นไม้หลายชนิดก็ทำให้เกิดแพ้ได้ เช่น มะนาว พริก

อาชีพที่เสี่ยงต่อผื่นแพ้สัมผัส

ผื่นแพ้จากสัมผัสพบที่ไหนบ้าง

อาการของโรคผื่นแพ้ชนิดนี้

ผื่นแพ้มักจะเกิดบริเวณที่สัมผัสเช่น แพ้สายนาฬิกาจะเกิดผื่นที่ข้อมือ ผื่นจะมีลักษณะ ผื่นแดง บวม และมีขุย

การรักษา

ผื่นแพ้ ความรุนแรงของผื่นแพ
เพิ่มเพื่อน