หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคไตอักเสบในผู้ป่วยเอสแอลอี SLE

การรักษาโรคไตอักเสบในผู้ป่วย SLE จะต้องรักษาตามความรุนแรงของโรคเอสแอลอีซึ่งจะประเมินจาก

หากผู้ป่วยมีอาการบวมจะให้ยาขับปัสสาวะ ให้ยาลดความดันโลหิตสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ยาละลายลิ่มเลือดหากเคยเกิดลิ่มเลือด ผู้ป่วยจะต้องปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร ลดเค็ม ยาที่ใช้รักษาได้แก่ ยา Steroid และยากดภูมิคุ้มกัน

ยา Steroid

เป็นยาที่ใช้รักษาโรคเอสแอลอี SLE มาสี่สิบปี และยังได้ผลดี แต่การให้ steroid ในระดับสูงอาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง

หลักในการให้ยา Steroid จะให้ในขนาดที่สูงในระยะที่มีการอักเสบของไต และลดขนาดยาลงเมื่อการอักเสบดีขึ้น

ยากดภูมิคุ้มกัน Cytotoxic or immunosuppressive drugs

เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเอสแอลอี SLEที่มีการอักเสบของไตมากซึ่งจะลดการอักเสบของไต ยาที่นิยมใช้ได้แก่ cyclophosphamide (Cytoxan).ยาที่นิยมใช้แต่ไม่บ่อยได้แก่ azathioprine (Imuran), chlorambucil (Leukeran),และ cyclosporine (Sandimmune or Neoral).

ภาวะไตวายในผู้ป่วยเอสแอลอี

ผู้ป่วยที่มีไตวายจะต้องมีการล้างไตซึ่งมีวิธีการล้าง 2 วิธีได้แก่

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน