การตรวจภูมคุ้มกันชนิด IgA

Immunoglobulin เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้าน antigen จากเชื้อโรค มะเร็ง และสารภูมิแพ้ Immunoglobulin เป็นภูมิคุมกัน หรือ Antibody ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเมื่อร่างกายได้รับ antigen และจะจำไว้ เมื่อเราติดเชื้อตัวเก่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมากเพื่อต่อสู้กับ Antigen นั้น

Immunoglobulin มีหลายชนิด IgA มีจำนวนเพียงประมาณร้อยละ 15 ของ Immunoglobulin ทั้งหมดของร่างกาย IgA จะปรากฏตัวอยู่ในสารคัดหลั่งเช่น ในน้ำตา น้ำลาย น้ำนมเหลือง ในน้ำย่อยของลำไส้เล็ก น้ำเมือกของช่องคลอด สารคัดหลั่งจากต่อมลูกหมาก สารคัดหลั่งทางเดินหายใจ น้ำมุก เสมหะ

หน้าที่ของ IgA

IgA จะอยู่บริเวณเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ และทางเดินอาหารสามารถจับและกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก สารภูมิแพ้ที่หลุดสู่ร่างกายตามช่องทางต่างๆ มิให้เข้าสู่ร่างกายและก่อความเสียหายแก่ร่างกาย
ค่าปกติของ IgA

ค่าปกติทั่วไป

IgA   85 – 365 mg/dL

ในทางน้อยพบในผู้ป่วย

  • มะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด
  • โรคไต(ไตรั่ว nephrotic syndrome)
  • โรคลำไส้
  • อาจเกิดสภาวะขาดโปรตีน (hypoproteinemia)
  • อาจกินยาที่ไปกดภูมิต้านทาน

ในทางมาก

อาจแสดงผลว่า

  1. อาจเกิดโรคตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง
  2. อาจเกิดสภาวะติดเชื้อ ณ จุดใดจุดหนึ่งในร่างกายอย่างเรื้อรัง
  3. อาจเกิดการอักเสบจากโรคบางโรคในลำไส้
  4. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง multiple myeloma
  5. โรคแพ้ภูมิตัวเอง เช่นโรครูมาตอยด์ เอสแอลอี