ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ

ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ ดังนี้

  • สูบบุหรี่
  • อายุของท่าน [ผู้ชายอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี หรือ ผู้หญิงอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 55 ปี]
  • ค่าตรวจไขมัน HDL-c น้อยกว่า 40 mg/dL    
  • ท่านมีโรคความดันในเลือดสูง (คือ ค่าความดันมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 mm/Hg หรือรับประทานยาลดความดันอยู่)
  • มีประวัตสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจากโรคหัวใจก่อนวัยอันควร(ญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคหัวใจ —ชายเกิดก่อนอายุ 55 ปีหรือเกิดก่อนอายุ 65 ปี)
  • ท่านมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ (coronary heart disease)    
  • ท่านเป็นเบาหวานอยู่

โรคความดันโลหิตสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่

เรียบเรียงวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน