การตรวจเช็คหัวใจด้วยเครื่อง echo

การตรวจเช็คร่างกายหรือหัวใจโดยที่ไม่มีอาการจะต้องมีหลักดังนี้

 • การตรวจนั้นต้องมีความแม่นยำสูง โรคแทรกซ้อนต่ำ มีใช้ทั่วไป
 • โรคหรือภาวะที่เราจะตรวจจะต้องมีนัยทางสถิติ กล่าวคือเป็นภาวะที่พบได้บ่อยพอสมควร
 • โรคหรือภาวะที่พบมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรักษาหรือพยากรณ์โรคหรือไม่

นอกจากนั้นการใช้ echocardiography ยังมีประโยชน์ในการตรวจโรคหัวใจอีกมากเช่น การตรวจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด การตรวจหัวใจก่อนการผ่าตัด หรือการตรวจหัวใจผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางทรวงอกเป็นต้น

การตรวจ Echocardiograpy มีกี่แบบ

Transthoracic echocardiogram (TTE)

Transesophageal echocardiogram (TEE)

Stress echocardiogram

การทำจะมีความเจ็บปวดหรือไม่

การตรวจ Echocardiography เป็นการตรวจที่ไม่มีควมเจ็บปวดอะไรเลย เพียงคุณอาจจะเมื่อยเพราะต้องนอนตะแคงแต่ก็ใช้เวลาไม่มาก และอาจจะเหนียวบริเวณหน้าอกเนื่องจากเจลที่ทำลงบริเวณที่จะตรวจ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเหนื่อหอบจากหัวใจวายก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนอนราบไม่ได้

 

การตรวจจะบอกอะไรได้บ้าง

ปกติ
ผิดปกติ
กล้ามเนื้อหัวใจ
 • ผนังหัวใจไม่หนา การเคลื่อนไหวปกติ ช่องหัวใจไม่โต
 • กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะหนา หรือบาง การเคลื่อนไหวน้อย หัวใจโต
ลิ้นหัวใจ
 • เคลื่อนไหวปกติ ไม่มีตีบหรือรั่ว ไม่มีการติดเชื้อ
 • ลิ้นอาจจะตีบหรือรั่ว หรือมีการติดเชื้อ
การทำงานของหัวใจ
 • Ejection Fraction คือการประเมินว่าหัวใจทำงานดีหรือไม่ ปกติหัวใจจะบีบเลือดได้มากกว่า 50% ของปริมาณเลือดในหัวใจ
 • หากการบีบตัวน้อยหมายถึงมีภาวะหัวใจวาย
ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
 • ไม่มีน้ำในช่องหุ้นเยื่อหัวใจ
 • มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
ภายใจหัวใจ
 • ไม่มีเนื้องอก หรือเลือด
 • มีเนื้องอกหรือลิ่มเลือด

การตรวจ Doppler Chocardiography

การตรวจนี้จะอาศัยพื้นฐานการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียง echocardiography ร่วมกับการตรวจวัดปริมาณ ความเร็ว และทิศทางของการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง | การใช้ Echo | ตรวจโรคหัวใจอะไรบ้าง วิธีการตรวจมีกี่วิธ