ระบบสืบพันธ์ของผู้หญิง

สิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตคือระบบสืบพันธืไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชั้นสูง ชั้นต่ำ หรือสัตว์เซลล์เดียว บางสืบพันธ์โดยใช้เพศ บ้างก็สืบพันธ์ด้วยตัวเอง การสืบพันธ์เป็นการดำรงเผ่าพันธ์ของชีวิต ธรรมชาติสร้างระบบสืบพันธ์ให้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงเผ่าพันธ์ และสร้างการสืบพันธ์มีความสุข หากการสืบพันธ์เป็นความทุกข์สิ่งมีชีวิตคงจะสูญพันธ์ไปจากโลกนี้รวมทั้งมนุษย์

อวัยวะสืบพันธ์ของผู้หญิง

บริเวณที่อวัยวะเพศอยู่ทั้งหมดเรียกว่า Valva ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นเนินนูนด้านบนเรียก Mons pubis ต่อจากเนินลงมาเป็นส่วนของแคมใหญ่( labia major)อยู่นอกสุด และแคมเล็ก (labia minor)ซึ่งอยู่ด้านใน ส่วนที่แคมบรรจบกันจะมีปุ่มยื่นออกมาเรียก clitoris ปุ่มนี้จะไวต่อการสัมผัสหรือกระตุ้นมาก เมื่อได้รับการกระตุ้นจะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ระหว่างแคมเล็กจะมีช่องคลอดหรือ vagina ซึ่งเป็นช่องที่สำหรับสอดใส่อวัยวะเพศชายเข้าไปเมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์

ส่วนอวัยวะสืบพันธ์ภายในประกอบด้วยช่องคลอดยาว 3-6 นิ้วเท่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ หากเวลาเกิดอารมณ์ทางเพศช่องคลอดสามารถขยายและยืดออกได้ ปลายด้านหนึ่งของช่องคลอดจะติดกับมดลูด uterus


เพิ่มเพื่อน

 fb