เจ็บอวัยวะเพศหญิง

อาการเจ็บแคมใหญ่ Vulvodynia

หมายถึงภาวะที่มีอาการปวด หรือรู้สึกไม่สบาย แสบร้อน ระคายเคืองบริเวณแคมใหญ่โดยที่ไม่มีการติดเชื้อของผิวหนัง ช่องคลอดหรือแคมใหญ่หรือช่องคลอด อาการที่พบมากที่สุดคืออาการแสบร้อน รองลงมาคืออาการปวด

กายวิภาคของอวัยวะเพศหญิง

เริ่มจากด้านบนคือหัวเหน่า[pubis] ปุ่มคลิตอริส( clitoris )ซึ่งเป็นจุดซึ่งไวต่อการกระตุ้น แคมใหญ่( labia major) แคมเล็ก( labia minor) เยื่อพรหมจารีย์( hymen) ทั้งหมดเรียก vulva ต่อมที่สร้างน้ำหล่อลื่นเรียกว่า vestibular gland

การแบ่งชนิดของ Vulvodynia

 • Dysesthetic Vulvodynia หมายถึงอาการปวดทั่วๆทั้งอวัยวะเพศ อาจจะปวดบางบริเวณและเคลื่อนย้าย เช่นปวดบริเวณแคมใหญ่ แคมเล็ก ช่องคลอด คลิตอริส อาการปวดอาจจะปวดตลอด หรือปวดเป็นระยะ บางคนอาการปวดเมื่อมีการกระตุ้นเช่นการขี่จักรยานหรือการร่วมเพศ แต่บางคนก็เกิดอาการปวดโดยที่ไม่ได้ทำอะไร
 • Vulvar Vestibulitis Syndrome ปวดบริเวณ vestibular gland จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลามีการสัมผัส เช่นการมีเพศสัมพันธ์ การใส่ผ้าอนามัย การขี่จักรยาน

โรคที่มีอาการเหมือน Vulvodynia

 • Cyclic Vulvovaginitis มีอาการเจ็บบริเวณอวัยวะเพศเมื่อมีประจำเดือน จะมีอาการแสบร้อนหรือคัน
 • Vulvar Dermatoses มีโรคผิวหนังที่อวัยวะเพศ เช่นการแพ้

สาเหตุของ Vulvodynia

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครทราบถึงสาเหตที่แท้จริง แต่สันนิฐานว่าน่าจะเกิดจาก

 • การได้รับอันตรายหรือมีการระคายเคืองต่อเส้นประสาท
 • พันธุกรรม
 • มีการติดเชื้อที่ผิวหนังเช่น เชื้อรา
 • มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยโรคจะอาศัยประวัติอาการเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ อาการที่ทำให้ปวดเพิ่มขึ้น การตรวจร่างกายมักจะไม่พบความผิดปกติ อาจจะมีอาการกดเจ็บบางบริเวณ

การรักษา

ยังไม่มีการรักษาที่เฉพาะโรคแต่อาจจะทำได้โดย

 • หยุดการใช้สบู่ น้ำหอม แป้งที่สัมผัสบริเวณอวัยวะเพื่อลดการระคายเคือง
 • บางรายอาจจะใช้ยาชาทา
 • หากมีอาการเครียดให้ใช้ยา amitriptylline
 • ใช้ยากันชัก เช่น Tegretol, Neurontin
 • ใช้ estrogen cream
 • การบริหารกล้ามเนื้อช่องเชิงกราน Pelvic floor therapy
 • การฉีดยาชา