การใช้เครื่องสุญญากาศหรือเครื่องปั้ม

หลักการทำงานของเครื่องมือนี้ โดยการใช้ความดันในท่อซึ่งเป็นสุญญากาศรอบองคชาติ ซึ่งจะทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศเพิ่มขึ้น เมื่อเลือดไหลเวียนมากขึ้นก็จะทำให้องคชาติแข็งตัว และมีขนาดเพิ่มขึ้น แต่ต้องระลึกอยู่เสมอว่าการใช้เครื่องสุญญากาศ จะเป็นการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศช่วงที่อยู่ในกระบอกเท่านั้น เมื่อออกมาสู่สภาพปกติขนาดก็จะเล็กลง

การแข็งตัวขององคชาติตามปกติจะมีการไหลเวียนของเลือด ทำให้เนื้อเยื่อได้รับเลือดใหม่ซึ่งอุดมด้วยออกซิเจน และสารอาหารทำให้มีการเติบโตของเนื้อเยื่อ ตรงกันข้ามการใช้เครื่องสุญญากาศ ซึ่งเลือดที่คั่งเป็นเลือดเก่าไม่มีการไหลเวียน ทำให้เนื้อเยื่อองคชาติและเส้นประสาทขาดอาหารและออกซิเจน หากใช้ระยะยาวอาจจะเกิดผลเสีย

สำหรับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

เนื่องจากการใช้กระบอกสุญญากาศจะมีการเพิ่มขนาดอย่างช้าๆ ท่านที่ใจร้อนต้องการเพิ่มขนาดให้ใหญ่และเร็วจึงเพิ่มแรงสุญญากาศ อาจจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่ผิวหนังแตกเกิดรอยช้ำที่ผิวหนัง หากโชคไม่ดีมีเลือกออกภายในองคชาติซึ่งจะทำให้องคชาติผิดรูป หรือเกิดเป็นโรคกามตายด้าน นอกจากนั้นอาจจะเกิดรอยถลอกหรือพองที่ผิวองคชาติ

คำแนะนำ

เนื่องจากการใช้เครื่องสุญญากาศทำให้องคชาติโตช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่แนะนำการใช้เครื่องสุญญากาศในการเพิ่มขนาดอวัยวะ แต่อาจจะใช้ในกรณีที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว