อาการโรคไตเสื่อม

อาการของโรคไตเสื่อม

 

ในระยะเริ่มแรกของโรคไตคนอาจไม่พบอาการใด ๆ เมื่อไตเสื่อมถึงระดับหนึ่งจะเกิดอาการ


อาการโรคไตเรื้อรัง

 

นอกจากนั้นยังมีอาการอื่นๆ

 • ความอ่อนล้าและความเมื่อยล้า
 • ข้อเท้าบวมและเท้า
 • หายใจถี่
 • รู้สึกคลื่นไส้
 • ไม่มีสมาธิ
 • เลือดในปัสสาวะ
 • เหนื่อยง่าย
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • เบื่อาหาร
 • ปัสสาวะลดลง
 • ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • หลงลืม
 • คันตามตัว
 • แน่หน้าอก หายใจลำบาก หากมีน้ำท่วมปอด
 • ความดันโลหิตสูงซึ่งควบคุมยาก
 • ตะคริวโดยเฉพาะเวลากลางคืน.

เนื่องจากโรคไตเสื่อมเป็นภาวะตลอดชีวิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบการทำงานของไต

ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจสุขภาพเป็นประจำช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาได้เร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้

 1. โรคไตเสื่อม
 2. อาการโรคไตเสื่อม
 3. การวินิจฉัยโรคไตเสื่อม
 4. การแบ่งระดับความรุนแรงของโรคไตเสื่อม
 5. การักษาไตเสื่อม
 6. การป้องกันไตเสื่อม
 7. การรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไตเสื่อม
 8. การออกกำลังกายสำหรับไตเสื่อม

เพิ่มเพื่อน