สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง


การแบ่งสาเหตุของโรคไตอาจจะแบ่งได้หลายแบบ ที่นิยมกันจะแบ่งตามสาเหตุ

 1. โรคไตที่เกิดจากกรรมพันธ์ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ อาการมักจะเกิดตั้งแต่วัยรุ่น เช่นโรค polycystic kidney disease.
 2. โรคที่พิการแต่กำเนิด มักจะทำให้การขับปัสสาวะถูกอุดกกลั้นซึ่งจะก่อให้เกิดทางเดินปัสสาวะอักเสบ หากอุดกลั้นมากๆไตจะบวมและอาจจะเกิดไตวาย
 3. โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ผู้ที่เป็นโรคจะมีอาการปวดเอว ปัสสาวะสีแดง อ่านเรื่องโรคนิ่วที่นี่
 4. ต่อมลูกหมากโตมีการอุดกลั้นของปัสสาวะทำให้ไตวายได้
 5. โรค Nephrotic Syndrome เป็นโรคที่เกิดจากไตเองหรือเกิดจากร่างกายมีโรคอื่น ไข่ขาว (Albumin)ซึ่งปกติจะไม่สามารถซึมผ่านท่อไตได้ แต่ผู้ป่วยโรคนี้จะมีการรั่วของไตทำให้ไข่ขาวและสารอื่นรั่วออกจากไต ทำให้เกิดการบวม ไขมันในเลือดสูง
 6. โรคไตที่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูง เนื่องจากคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนานๆจะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตตีบ ทำให้เกิดโรคไตวายได้
 7. โรคไตที่เกิดจากโรคเบาหวาน อ่านที่นี่ เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด
 8. ยา ยาแก้ปวด หรือสารพิษบางชนิดก็ทำให้เกิดโรคไต
 9. โรตไตอักเสบ Glomerulonephritis
 10. โรคแพ้ภูมิตนเอง (autoimmune diseases) เช่นโรค SLE หนังแข็ง ที่อาจก่อให้เกิดไตผิดปกติ
 11. โรคติดเชื้อในระบบ (systemic infection) ที่อาจก่อให้เกิดโรคไต
 12. โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease)
 13. โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะซ้ำหลายครั้ง
 14. อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป

พบว่าผู้ป่วยโรคไตวายส่วนใหญ่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ดังนั้นจะต้องตรวจโรคไตเป็นระยะรวมทั้งกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคไต

โรคไตวาย อาการของโรคไต

เพิ่มเพื่อน