หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

การนอนไม่พอทำให้น้ำหนักไม่ลด

การนอนไปเกี่ยวอะไรกับน้ำหนักดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน แต่ได้มีการวิจัยพบว่าการนอนน้อย จะมีผลทำให้การลอน้ำหนักโดยใช้การคุมอาหารน้อยกว่าการที่นอนอย่างเพียงพอ

ได้มีการศึกษาที่ University of Chicago, Illinois, โดย Arlet V.Nedeltcheva, MD ตีพิมพ์ใน October 5 issue of the Annals of Internal Medicine โดยศึกษาผู้ที่ควบคุมน้ำหนักจำนวน 10 คนเป็นหญิง 3 คน ชาย 7 คนอายุเฉลี่ย 41 ปีโดยมีดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-32 กก/ตารางเมตร โดยการให้นอนวันละ 8.5 ชมและ 5.5 ชม ผลการศึกษาพบว่า

ผู้วิจัยรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการนอนอย่างเพียงพอจะทำให้การลดน้ำหนักได้ผลดีและยั่งยืน

   

fb google