ความปลอดภัยในการขับรถ

อุบัติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชิวิต และทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากดื่มสุรา การเสพยาบ้า การขับรถทั้งที่พักผ่อนไม่เพียงพอ หากสามารถป้องกันอุบัติเหติได้จะลดความสูญเสียได้อย่างมากมาย ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้แก่

 1. คนขับรถทุกคนที่มีลักษณะดังนี้
 • นอนไม่พอหรืออ่อนเพลียมาก
 • ขับระยะทางไกลโดยไม่ได้พัก
 • ขับตอนกลางคืนและตอนเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาที่ง่วงนอน
 • ได้รับยาที่ง่วงนอน หรือดื่มสุรา
 • ขับรถคนเดียว
 1. ผู้ที่ทำงานเป็นกะ หลังจากอดนอนในตอนกลางคืนและขับรถกลับบ้านทำให้ง่วงนอน
 2. ผู้ที่ขับรถบรรทุกหรือรถนำเที่ยว ที่ต้องขับหลายเที่ยวไม่ได้พัก
 3. ผู้ที่เป็นโรค sleep disorder

การป้องกันอุบัติเหตุขณะขับรถ

 • นอนให้พอเพียงก่อนขับรถประมาณ 8 ชั่วโมง
 • ขับทางไกลให้มีคนขับอีกคนไปด้วยเพื่อควรดูว่ามีลักษณะง่วงนอนหรือยัง
 • ให้หยุดพักทุก 200กิโลเมตร
 • งดยาที่ทำให้ง่วงนอน และสุรา
 • ถ้าหากง่วงในเวลากลางวันมากให้ปรึกษาแพทย์

เมื่อง่วงนอนขณะขับรถควรทำอย่างไร

 1. ท่านหรือผู้โดยสารต้องคอยสังเกตว่าคนขับง่วงหรือยังโดยสังเกตสิ่งต่อไปนี้
 • หาวบ่อยๆ
 • จำทางไม่ได้
 • ขับรถผิดเลน
 • ขับโดยไม่มองป้ายสัญญาณจารจร
 • ไม่สามารถลืมตาตลอด
 • ไม่สามารถเงยหน้าได้ตลอด
 1. หาวิธีการที่ทำให้คนขับตื่น เช่นเปิดหน้าต่าง ผ้าเย็นเช็ดหน้า
 2. หาที่จอดที่ปลอดภัยและงีบหลับ 30-45 นาที
 3. ดื่มกาแฟเข้มข้นสักแก้ว

ทบทวนวันที่ 4/3/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน