หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ความปลอดภัยในการขับรถ

 

อุบัติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชิวิต และทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากดื่มสุรา การเสพยาบ้า การขับรถทั้งที่พักผ่อนไม่เพียงพอ หากสามารถป้องกันอุบัติเหติได้จะลดความสูญเสียได้อย่างมากมาย ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้แก่

  1. คนขับรถทุกคนที่มีลักษณะดังนี้
  1. ผู้ที่ทำงานเป็นกะ หลังจากอดนอนในตอนกลางคืนและขับรถกลับบ้านทำให้ง่วงนอน
  2. ผู้ที่ขับรถบรรทุกหรือรถนำเที่ยว ที่ต้องขับหลายเที่ยวไม่ได้พัก
  3. ผู้ที่เป็นโรค sleep disorder

การป้องกันอุบัติเหตุขณะขับรถ

เมื่อง่วงนอนขณะขับรถควรทำอย่างไร

  1. ท่านหรือผู้โดยสารต้องคอยสังเกตว่าคนขับง่วงหรือยังโดยสังเกตสิ่งต่อไปนี้
  1. หาวิธีการที่ทำให้คนขับตื่น เช่นเปิดหน้าต่าง ผ้าเย็นเช็ดหน้า
  2. หาที่จอดที่ปลอดภัยและงีบหลับ 30-45 นาที
  3. ดื่มกาแฟเข้มข้นสักแก้ว
   

fb google