หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

สาเหตุของการนอนไม่หลับ

แบ่งได้เป็นเหตุใหญ่ๆดังนี้

เครียด

  1. สาเหตุจากทางด้านจิตใจ( Psychologic Causes of Insomnia )ผู้ป่วยจำนวนมากเกิดจากทางด้านจิตใจ เช่นโรคเครียด โรคซึมเศร้า ผู้ป่วยกลุ่มนี้ร้อยละ 70จะมีอาการนอนไม่หลับเป็นอาการสำคัญ
  2. ปัจจัยกระตุ้นให้นอนไม่หลับ (Precipitating Factors of Transient Insomnia) มักจะเป็นชั่วคราวเช่น
  1. นอนไม่หลับจากโรค Medical and Physical Conditions หากคุณมีโรคบางโรคก็อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับเช่น
  1. ปัจจัยส่งเสริมอาการนอนไม่หลับPerpetuating Factorsมีหลายภาวะที่ส่งเสริมให้นอนไม่หลับ

หากท่านยังไม่ทราบสาเหตุให้กรอกตารางสำรวจสาเหตุการนอนไม่หลับความต้องการการนอนไม่เท่ากันในแต่ละคนขึ้นกับอายุทารกต้องการนอนวันละ 16 ชั่วโมง วัยรุ่นต้องการวันละ9 ชั่วโมง ผู้ใหญ่ต้องการวันละ 7-8 ชั่วโมงแต่คนบางคนก็อาจจะต้องการนอนน้อยเหลือเพียงวันละ5 ชั่วโมงหากนอนไม่พอร่างกายต้องการการนอนเพิ่มในวันรุ่งขึ้น

   

fb google