หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ melatonin

melatonin เป็นสารฮอร์โมนที่สร้างขึ้นในต่อม pineal gland ทำหน้าที่ให้เราหลับและตื่น ฮอร์โมนนี้สามารถหาซื้อรับประทานได้ การใช้ melatonin ใช้ 2 กรณีคือ

ผลข้างเคียงของ melatonin

ทำให้ง่วงนอน หนักศีรษะ ปวดศีรษะ จุกท้อง ซึมเศร้า  ผลข้างเคียงระยะยาวยังไม่ทราบ ยานี้ยังไม่ได้รับการรับรองในอเมริกา ก่อนใช้ยานี้ควรปรึกษาแพทย์

   

fb google