ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ melatoninmelatonin เป็นสารฮอร์โมนที่สร้างขึ้นในต่อม pineal gland ทำหน้าที่ให้เราหลับและตื่น ฮอร์โมนนี้สามารถหาซื้อรับประทานได้ การใช้ melatonin ใช้ 2 กรณีคือ

  • ใช้ในกรณีนอนหลับยากหรือหลับไม่นาน
  • นอนไม่หลับจากใช้ในการบินข้ามเขต

ผลข้างเคียงของ melatonin

ทำให้ง่วงนอน หนักศีรษะ ปวดศีรษะ จุกท้อง ซึมเศร้า  ผลข้างเคียงระยะยาวยังไม่ทราบ ยานี้ยังไม่ได้รับการรับรองในอเมริกา ก่อนใช้ยานี้ควรปรึกษาแพทย์