คำแนะนำเกี่ยวกับการนอนหลับ

สมาคมโรคทรวงอกของอเมริกาได้กล่าวว่าการนอนมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดี โดยเน้นที่ระยะเวลาที่นอนหลับและคุณภาพของการนอน

  • การนอนที่มีคุณภาพที่ดีจะมีผลดีต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
  • การนอนหลับน้อยกว่าวันละ 6 ชมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
  • การนอนมากเกินไป( >9 ชม)จะมีผลเสียต่อสุขภาพ
  • ระยะเวลาที่เหมาะสมในการนอนคือ 7-9 ชมขึ้นกับความต้องการของแต่ละคน
  • เนื่องจากอุบัติที่เกิดจากการหลับในมีมาก ผู้ที่ขับรถความจะมีความรู้อาการเตือนของการหลับใน
  • จะต้องให้ความรู้เรื่องการนอนกับผู้ที่ทำงานปกติ และผู้ที่ทำงานเป็นกะ
  • เวลาเข้าเรียนของนักเรียนและนักศึกษาต้องปรับให้เข้ากับวงจรของการนอน
  • เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ในการแนะนำเรื่องการนอนหลับก่อนการให้ยานอนหลับ

Google