ตารางสำรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ

ตารางสำรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ

 ให้กรอกข้อมูลหนึ่งอาทิตย์แล้วนำไปปรึกษาแพทย์

ข้อมูลบันทึกเพื่อให้แพทย์

 1. เวลาที่เข้านอน
 2. เวลาที่ลุกจากเตียง
 3. เวลาที่ใช้ในการนอน(ชั่วโมงและนาที่)
 4. เวลาที่หลับ(ชั่วโมงและนาที่)
 5. จำนวนครั้งที่ตื่น
 6. สาเหตุที่ตื่น
 7. การนอนถูกรบกวนโดย(เครียด อารมณ์ โรคทางกาย สิ่งแวดล้อม เสียง อุณหภูมิ
 8. หลังตื่นนอนมีความรู้สึก สดชื่น ง่วงเล็กน้อย เพลีย

ให้บันทึก7วัน

 

แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการนอนไม่ไหลับ

ให้ลงบันทึก 7 วัน

 1. วันที่
 2. เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ น้ำอัดลม ให้ลงรายละเอียดจำนวนที่ดื่ม และเวลาที่ดื่ม
 3. การออกกำลังกาย 20 นาทีขึ้นไปให้ลงเวลาที่ออกกำลังกาย
 4. กิจกรรมก่อนนอนหลับ 2-3 ชั่วโมง เช่น การดื่มสุรา การรับประทานอาหารมื้อหนัก การสูบบุหรี่
 5. ยาที่รับประทาน
 6. ก่อนนอน 1 ชั่วโมงได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น การดูทีวี การอ่อานหนังสือ

เพิ่มเพื่อน