ตารางสำรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ

 ให้กรอกข้อมูลหนึ่งอาทิตย์แล้วนำไปปรึกษาแพทย์

ตรางสำรวจหาสาเหตุการนอนไม่หลับ

กรอก 7 วัน

ให้กรอกตอนตื่นนอน

เข้านอนเวลา

ลุกจากเตียงเวลา

ใช้เวลา ในการหลับ

นอนทั้งหมดกี่ ชม

ตื่นกี่ครั้ง

.หลังตื่นรู้สึก

การนอนถูกรบกวนโดย
(เครียด, อารมณ์, โรคทางร่างกาย,สิ่งแวดล้อมแสง เสียง อุณหภูมิ)

วันที่ 1
วัน ________

วันที่ ________

----------

______

______
ชม

______
ครั้ง


___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลีย

______
ชม.

DAY 2

day ________

date ________

______

______

______
ชม

______
ครั้ง___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลียd

______
ชม.

DAY 3

day ________

date ________

______

______

______
นาที

______
ครั้ง___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลีย

______
ชม.

DAY 4

day ________

date ________

______

______

______
นาที

______
ครั้ง___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลีย

______
Hours

DAY 5

day ________

date ________

______

______

______
นาที

______
ครั้ง___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลีย

______
ชม.

DAY 6

day ________

date ________


______

______

______
นาที

______
ครั้ง___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลียd

______
ชม

DAY 7

day ________

date ________

______

______

______
นาที

______
ครั้ง___ สดชื่น

___ ง่วงเล็กน้อย

___ เพลีย

______
ชม

 

Fill out days 1-7 below

ให้กรอกตอนก่อนเข้านอน

ดื่มเครื่องดื่มที่มีกาแฟอิน
(e.g. coffee, tea, cola)

ออกกำลังกาย 20 นาทีเวลา

2-3ชั่วโมงก่อนนอนได้รับ

ยาที่รับประทาน
[ชื่อยา]

ก่อนนอน 1 ชั่วโมงได้ทำ
(เช่นดูทีวี อ่านหนังสือ)

DAY 1

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________

DAY 2

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________

DAY 3

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________

DAY 4

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________

DAY 5

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________

DAY 6

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ตอนเช้า
___กลางวัน
___2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________

DAY 7

day ________

date ________


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ ตอนเช้า

___ กลางวัน

___ 2-3 ชม.ก่อนนอน
___ ไม่ได้ดื่ม


___ Alcohol

___ อาหารมื้อหนัก
___ไมได้รับ


______________

______________

______________

______________

______________


______________

______________

______________

______________

______________