ตารางสำรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับตารางสำรวจหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ

 ให้กรอกข้อมูลหนึ่งอาทิตย์แล้วนำไปปรึกษาแพทย์

ข้อมูลบันทึกเพื่อให้แพทย์

 1. เวลาที่เข้านอน
 2. เวลาที่ลุกจากเตียง
 3. เวลาที่ใช้ในการนอน(ชั่วโมงและนาที่)
 4. เวลาที่หลับ(ชั่วโมงและนาที่)
 5. จำนวนครั้งที่ตื่น
 6. สาเหตุที่ตื่น
 7. การนอนถูกรบกวนโดย(เครียด อารมณ์ โรคทางกาย สิ่งแวดล้อม เสียง อุณหภูมิ
 8. หลังตื่นนอนมีความรู้สึก สดชื่น ง่วงเล็กน้อย เพลีย

ให้บันทึก7วัน

แบบสอบถามเพื่อหาสาเหตุของการนอนไม่ไหลับ

ให้ลงบันทึก 7 วัน

 1. วันที่
 2. เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ น้ำอัดลม ให้ลงรายละเอียดจำนวนที่ดื่ม และเวลาที่ดื่ม
 3. การออกกำลังกาย 20 นาทีขึ้นไปให้ลงเวลาที่ออกกำลังกาย
 4. กิจกรรมก่อนนอนหลับ 2-3 ชั่วโมง เช่น การดื่มสุรา การรับประทานอาหารมื้อหนัก การสูบบุหรี่
 5. ยาที่รับประทาน
 6. ก่อนนอน 1 ชั่วโมงได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง เช่น การดูทีวี การอ่อานหนังสือ

ทบทวนวันที่ 4/3/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน