โรคแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคแทรกซ้อนของสมองขาดเลือดแบ่งออกเป็นสองระยะได้แก่

โรคแทรกซ้อนในระยะเฉียบพลัน(ในเวลา 7 วันหลังเกิดอาการ)

 • สมองบวมโดยมากจะเกิดภายใน 72 ชั่วโมงผู้ป่วยจะมีอาการซึมลง หากบวมมากจะทำให้มีการกดก้านสมองซึ่งอันตรายทำให้เสียชีวิตได้
 • ขนาดของสมองขาดเลือดเพิ่มมากขึ้นหรือสมองขาดเลือดเป็นซ้ำ
 • Hemorrhagic transformation of the infracted area หมายถึงมีเลือดออกบริเวณที่สมองขาดเลือด
 • ชัก
 • ปอดบวม
 • เลือดออกทางเดินอาหาร
 • ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำที่เท้า
 • กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 

โรคแทรกซ้อน

โรคแทรกซ้อนของภาวะสมองขาดเลือดแบ่งออกเป็น โรคแทรกซ้อนที่เกิดหลังจากเกิดภาวะสมองขาดเลือดภายในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนใหญ่เกิดจากการบวมของสมอง หรือเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองได้แก่

 • การเกิดคราบไปอุดซ้ำของภาวะผนังหลอดเลือดแดงหนา (Arteriosclerosis) ในหลอดเลือด
 • อาการสมองบวม cerebral edema เนื่องจากเนื้อเยื่อสมองถูกทำลาย
 • มีเลือดออกจากหลอดเลือดแตก ทำให้อาการผู้ป่วยทรุดลง
 • ความผิดปกติที่น้ำไขสันหลังคั่งในกะโหลกศีรษะเนื่องจากเกิดการอุดตันในหลอดเลือด ทำให้ความดันในสมองเพิ่มขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการซึมลงจนกระทั่งไม่รู้สึกตัว

ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดหลังจากเกิดอาการแล้วหนึ่งสัปดาห์มักจะเกิดจากการดูแลและภาวะจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่น

 • ปอดบวม (Pneumonia)เนื่องจากผู้ป่วยกลืนได้ไม่ดีจึงมีการสำลักน้ำลายหรืออาหาร เมื่อเวลาที่ผู้ป่วยดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารจะมีอาการไอหรือสำลักแสดงว่าผู้ป่วยมีปัญหาในการกลืน
 • การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อที่ท่อปัสสาวะเนื่องจากผู้ป่วยบางรายมีปัญหาในการขับปัสสาวะ นอกจากนั้นบางรายยังคาสายสวนปัสสาวะทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
 • อาการผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจ
 • โรคเบาหวานน้ำตาลอาจจะสูงเกินไป หรือต่ำเกินไปจำเป็นต้องตรวจน้ำตาลให้ถี่ขึ้น
 • การไม่สมดุลทางประจุของสารละลายอิเล็กโทรไลท์
 • แผลกดทับ ผู้ป่วยไม่สามารถพลิกตัวเอง ดังนั้นจะต้องมีผู้ช่วยคอยพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับ

โรคหลอดเลือดสมอง | ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน | อาการของโรคหลอดเลือดสมอง | อาการเตือนหลอดเลือดสมอง | การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง | การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง | การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล | โรคแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง | หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง | การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

การเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาล หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง