หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ

โรคหรือภาวะที่ทำให้สมองเสื่อม dementia

  • ผลข้างเคียงของยาเช่น ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยาsteroid ขนาดสูงยาเสพติด สุรา.
  • โรคบางโรคเช่น: โรคThyroid ,ขาดสารอาหาร, โลหิตจางน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงโรคไตวาย โรคตับเป็นต้น
  • ระบบไหลเวียนโลหิต เช่นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง.
  • โรคทางสมอง เช่นความดันในสมองสูง
  • โรคติดเชื้อในสมองเช่นเชื้อรา เชื้อวัณโรค
  • ได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะ
  • สารพิษจากสิ่งแวดล้อมเช่นCarbon monoxide, methyl alcohol
  • เนื้องอกในสมอง

 

   


fb google