หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การฉีดวัคซีนบีซีจี BCG

การฉีดวัคซีนบีซีจี BCGเป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อ bacille Calmette-Guerin มักจะฉีดในประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อวัณโรคค่อนข้างสูง จุดประสงค์เพื่อป้องการติดเชื้อวัณโรคในเด็กและวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง สำหรับประเทศที่ไม่มีการระบาดก็ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้

คำแนะนำในการฉีดวัคซีนบีซีจี BCG

สำหรับประเทศไทยมีอัตราการติดเชื้อวัณโรคค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงแนะนำให้เด็กที่เกิดใหม่ทุกคนต้องฉีดวัคซีน

สำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นระบาดจะแนะนำให้ฉีดในกรณีต่อไปนี้

เด็กโตและผู้ใหญ่ควรจะได้รับวัคซีน BCG เมื่อเขาเหล่านั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค

พนักงานประเภทใดที่ควรจะได้รับวัคซีน BCG

หากท่านอายุน้อยกว่า 35 ปี และทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคควรจะได้รับการฉีดวัคซีน BCG

การให้วัคซีนบีซีจี BCGแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้พิจารณาเป็นรายๆดังนี้

จะต้องฉีดวัคซีน BCG ก่อนไปประเทศใดบ้าง

ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีและอยู่ในประเทศที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีน BCG แก่เด็กจะต้องฉีดวัคซีน BCG เมื่อเดินทางและพักอยู่ประเทศนั้นเกิน 3 เดือน

ข้อห้ามของการฉีดวัคซีนบีซีจี BCG

วัคซีนนี้ไม่นิยมให้ในคนที่อายุมากกว่า 16 ปีเนื่องจากไม่ค่อยได้ผล

การทดสอบภูมิต่อเชื้อวัณโรคทางผิวหนังสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน BCG

ไม่แนะนำให้เจาะเลือดหรือทดสอบทางผิวหนังสำหรับการหาภูมิต่อเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีน BCG เนื่องจากเมื่อทดสอบทางผิวหนังก็จะให้ผลบวก(หลอก)ซึ่งจะทำให้สับสนในการวินิจฉัยโรค นอกจากนั้นการทดสอบผิวหนังให้ผลบวก หรือขนาดของปฏิกิริยาที่ผิวหนังก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะป้องกันวัณโรคได้ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ทดสอบ

เมื่อไรจะต้องตรวจภูมิทางผิวหนังก่อนให้วัคซีน BCG

ผู้ที่ควรจะได้รับการตรวจภูมิต่อเชื้อวัณโรคก่อนการวัคซีน BCG

หากการตรวจผิวหนังให้ผลลบก็สามารถฉีดวัคซีนได้

ความสำคัญของวัณโรค การติดต่อ ผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ การวินิจฉัยโรค การทดสอบผิวหนัง วัณโรคนอกปอด วัณโรคดื้อยา ยาและการจัดการกับวัณโรค การรักษาวัณโรค การให้ยาแบบ DOT การรักษาวัณโรคในภาวะพิเศษ วัณโรคในเด็ก เอดส์และวัณโรคการป้องกันวัณโรค การฉีดวัคซีน BCG วัณโรค

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน