ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ

 

สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะเกิดโรคทุกคน ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคได้แก่

  • ภาวะที่ออกกำลังเกินขนาดที่ร่างกายจะรับได้ มีการศึกษาพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายเกินขนาด ทั้งขณะออกกกำลังและขณะพักจะมีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้น 6 เท่าสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 35 เท่า ดังนั้นจะเห็นว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
  • ความเครียด ความเครียดทางอารมณืไม่ว่าจะเกิดจากครอบครัว หรือการงานก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
  • การติดเชื้อ เช่นปอดบวม หรือการติดเชื้อก็เป็นสาเหตุของโรค
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมักจะเป็นตอนเช้า 9 น ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการที่เกล็ดเลือดจับตัวกันได้ง่าย

เพิ่มเพื่อน

 

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด