โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและการออกกำลังกาย

 

การเปลี่ยนแปลงในขณะออกกำลังกาย

เมื่อเราออกกำลังกายร่างกาย จะต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นโดยการบีบตัวของหัวใจเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันหลอดเลือดก็จะมีการขยายเพิ่มเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงร่างกาย สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดไม่สามารถจะขยายได้อย่างเพียงพอ จึงทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงเกิดอาการเจ็บหน้าอก

การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและทำงานต่างๆได้เพิ่มขึ้นร้อยละ20 โดยประเมินจากอาการเจ็บหน้าอก อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิตจะลดลง กล้ามเนื้อหัวใจจะใช้พลังงานลดลงในการหดตัวแนวทางในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายควรจะปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายของตัวเองออกกำลังกาย

หลักในการออกกำลังกายคือ

  • ให้ออกสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง
  • การออกกำลังจะต้องเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกาย การยืดกล้ามเนื้อ ออกกกำลังกายและการอบอุ่นร่างกายซึ่งทั้งหมดใช้เวลา 45-60 นาที
  • ความหนักของการออกกำลังจะให้หัวใจเต้นประมาณร้อยละ 50-70 ของอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย ซึ่งไม่เหนื่อยมาก
  • วิธีการออกควรจะเป็นแบบต่อเนื่อง เช่นการเดิน วิ่ง ว่ายน้ำ หรือขี่จักรยาน
  • หลีกเลี่ยงการยกน้ำหนักหรือการวิดพื้น
  • หากมีอาการเหนื่อยง่ายหรือเจ็บหน้าอกต้องปรึกษาแพทย์
  • ก่อนออกกำลังควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินว่าเราจะออกกำลังได้แค่ไหน

เพิ่มเพื่อน