การดูแลสุขภาพทั่วไปในชีวิตประจำวัน

 • ควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติ
 • รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการติดตามระดับน้ำตาลในเลือดหรือในปัสสาวะอย่างสม่ำเสมอ
 • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ 20-30 นาที สัปดาห์ละ 3 วันเป็นอย่างน้อย
 • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า และก่อนนอน บ้วนปากหลังอาหารทุกครั้ง
 • อาบน้ำวันละ 2 ครั้งใช้สบู่ที่มีฤทธิ์อ่อน รักษาบริเวณซอกหนีบให้สะอาด เช่นรักแร ขาหนีบ ใต้ราวนม อวัยวะขับถ่าย
 • ล้างเท้าด้วยน้ำธรรมดา และสบู่ทุกวัน
 • สวมเสื้อผ้าแห้ง สะอาด ระบายอากาศได้ดี และควรเปลี่ยนทุกวัน
 • หลีกเลี่ยงความเครียดทางอารมณ์เพราะทำให้ระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
 • ดื่มน้ำวันละ 6 แก้ว
 • เลิกบุหรี่ และสุรา
 • มีบัตรประจำตัวว่าเป็นเบาหวาน ระบุอาการและการแก้ไขเมื่อเกิดอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ
 • ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
 • ท่านควรจะอาการเตือนโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสมองตีบ โรคไต