อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่

อาการและอาการแสดงของมะเร็งลำไส้ใหญ่

อาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่จะเกิดอาการของก้อนมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่วึ่งอาจจะมีการอุดกั้นอุจาระหรือมีแผล อสกสรที่ควรจะไปพบแพทย์ได้แกา

  • ถ่ายอุจาระแข็งสลับเหลว หรืออาการท้องผูก สลับกับถ่ายเหลวเป็นๆหายๆ
  • มีเลือดออกปนกับอุจาระ อาจจะเป็นเลือดสด หรือเลือดเก่าๆ
  • ท้องร่วง หรือท้องผูก หรือมีความรู้สีกเหมือนถ่ายไม่หมด
  • มีอาการจุกเสียดแน่นท้องบ่อย มีก๊ายในท้อง ท้องอืด
  • อ่อนเพลีย
  • อาเจียน

หากมะเร็งเป็นมากจะมีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

 

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ การวินิฉัยมะเร็งแรกเริ่ม