หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

คันก้น Pruritus Ani คันอวัยวะเพศหญิง pruritus vulvae

เป็นอาการที่รู้สึดคันรอบทวารหนักเรื้อรัง อาการคันจะเกิดอยู่ตลอดเวลา โดยมากจะเกิดหลังจากเข้าห้องน้ำ และก่อนนอน อาการคันจะเป็นมากเมื่อ ร้อน ชื้น เครียด ผลจากการคันจะทำให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวเกิดการติดเชื้อ

สาเหตุของอาการคันก้น

อาการคันก้นไม่ใช่การวินิจฉัยเป็นเพียงอาการคัน ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการคันก้น สาเหตุที่พบบ่อยๆได้แก่

การดูแลรักษา

หากทราบสาเหตุ

หากไม่ทราบสาเหตุ

หากไม่ทราบสาเหตุให้หลีกเลี่ยงสารที่จะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง

สุขอนามัยการดูแลทวาร

หลีกเลี่ยงความชื้นบริเวณทวารหนัก

หลีกเลี่ยงการเกา

   

fb google