หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

แผลปริที่ขอบทวารหนัก Anal FissureAnal Fissure เป็นแผลเซาะ (tract) ที่เกิดใต้ dentate line แผลจะอยู่ที่บริเวณตรงกลางไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังของ anal canal บางครั้งอาจเกิดร่วมกับโรคอื่น ๆ เช่น Crohn’s disease สาเหตุของโรคไม่ทราบชัดเจน แต่มักจะเกิดเกี่ยวข้องกับการเบ่งแรง ๆ ที่บริเวณ anal canal

อาการโรค anal fissure

เฉียบพลัน (acute)

จะมีอาการปวดบริเวณทวารหนักอย่างรุนแรงทันที และบางครั้งมีเลือดออก ในกรณีที่เป็นเรื้อรัง (chronic) จะมีอาการปวดทวารหนักเวลาถ่ายอุจจาระ หรือหลังเบ่งอุจจาระ และอาจมองเห็นมีจุดเลือดออกติดกระดาษชำระ หรือติดอยู่ที่ก้อนอุจจาระ
การตรวจ acute fissure ทำได้ยาก เนื่องจากาการปวด การตรวจในโรค chronic ทำได้ง่ายกว่า การตรวจด้วยความนุ่มนวลจะมองเห็นรอย fissure ได้ มักจะมองเห็นขอบรูแผลด้านบนอยู่ตดกับขอบของ internal anal sphincter

การดูแล

มักหายได้เอง การให้ยาที่เพิ่มขนาดของอุจจาระ ยาแก้ปวดที่ไม่ทำให้ท้องผูก และการใช้ยาทาแก้ปวด ทำให้หายได้เร็วขึ้น ในกรณีของ chronic fissure มักจะไม่ตอบสนองต่อการรักษาดังกล่าว และมักต้องรักษาด้วยการรักษาที่ทำให้แรงตึงที่ anal canal ลดลง การพัฒนาการรักษาปัจจุบันเน้นการรักษาด้วยยามากกว่าการผ่าตัด มาตรฐานการรักษา anal fissure ปัจจุบันคือการใช้

การผ่าตัด

ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยการผ่าตัด