ยาถ่ายพยาธิ Mebendazole

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

  • มีอาการแพ้ยาเช่น ปาก ริมฝีปากบวม หายใจลำบาก หายใจเสียงดัง มีผื่นลมพิษ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

เป็นยาขับพยาธิที่ออกฤทธิ์ได้อย่างกว้างขวาง ใช้ฆ่าพยาธิ เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด หรือพยาธิเส้นดาย และพยาธิแส้ม้า

ขนาดและวิธีใช้ยา

  • ยานี้มีขนาดรับประทานยาเท่ากันทั้งผู้ใหญ่และเด็ก หากไม่ทราบว่าเป็นพยาธิชนิดใดโดยทั่วไปรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ด (100 มก.) วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 3 วัน หรือรับประทานหนึ่งเม็ด (500 มก.) เพียงครั้งเดียว
  • การรักษาให้ได้ผลหายขาด จำเป็นต้องใช้ซ้ำอีกครั้งหลังงจากรับประทานครั้งแรก 2 หรือ 3 สัปดาห์ และควรเคี้ยวยาเม็ดก่อนกลืน ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 100 และ 500 มก. ยาน้ำแขวนตะกอนความแรง 100 มก./5 มล. หากเป็นพยาธิเข็มหมุดหรือพยาธิเส้นด้าย ให้รับประทานขนาด 100 มก. ครั้งแรก 1 เม็ดเพียงครั้งเดียว และควรรับประทานซ้ำอีกครั้ง 2 สัปดาห์ต่อมา

ผลข้างเคียง

ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่อาจเกิดอาการท้องเสีย หรือปวดท้องขึ้นได้ หากอาการยังคงอยู่หรือรุนแรงควรปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวัง

ควรบอกแพทย์หรือเภสัชกรว่ากำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาต้านชัก carbamazepine และ phenytoin ควรบอกแพทย์หากเป็นโรคกระเพาะ โรคตับ ตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท c