หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กระเพาะอาหารทะลุ Peptic ulcer perforate

 

ปกติสารน้ำในกระเพาะจะเป็นน้ำย่อยซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด เมื่อกระเพาะทะลุกรดในกระเพาะจะหลั่งออกมาในช่องท้อง ทำให้เยื่อบุช่องท้อง peritoneum อักเสบเรียกช่องท้องอักเสบ peritonitis ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องอย่างมาก หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

อาการของโรคกระเพาะทะลุ

อาการที่สำคัญของกระเพาะทะลุได้แก่

การวินิจฉัยโรคกระเพาะทะล

แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้จากอาการที่สำคัญคือ กระเพาะทะลุอาการปวดท้องเฉียบพลัน ร่วมกับการตรวจร่างกายพบว่าชีพขจรจะเร็ว หากป่วยมานานจะมีความดันโลหิตต่ำ การตรวจร่างกายที่สำคัญคือท้องจะอืด เมื่อเคาะบริเวณตับจะพบว่าเคาะโปร่ง(ปกติจะเคาะทึบ) การวินิจฉัยที่สำคัญคือการ X-ray ปอดท่ายืนจะพบอากาศในช่องท้อง

สาเหตุของกระเพาะทะลุ

การรักษากระเพาะทะลุ

แผลกระเพาะทะลุเป็นโรคทางศัลยกรรมที่ต้องผ่าตัดให้เร็วที่สุด โดยปกติการผ่าตัดจะได้ผลดีเมื่อผ่าตัดภายใน 8 ชั่วโมง หากเกิน 12 ชั่วโมงผลการผ่าตัดจะไม่ดี ดังนั้นเมื่อวินิจฉัยได้ควรจะรีบผ่าตัด แต่มีความเห็นที่แนะนำการใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด เนื่องจากกระเพาะทะลุจะมีโอกาศที่แผลทะลุจะหายได้เอง ประกอบกับผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงหากผ่าตัด ดังนี้ผู้ป่วยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะใช้การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจ โรคปอด และ ผู้ป่วยมีอาการมากกว่า 12 ชั่วโมงและอาการไม่เป็นมาก และจะต้องพิสูจน์ว่ารูรั่วได้หยุดแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนมาก โดยทั่วไปศัลยแพทย์จะใช้การผ่าตัดเป็นหลัก

วิธีการรักษา

จะต้องติดตามผู้ป่วยโดยใกล้ชิดหากอาการปวดท้องเป็นมากขึ้น หรือสัญญาณชีพไม่ดีจะทำการผ่าตัด

การผ่าตัด

การผ่าตัดเพื่อรักษากระเพาะทะลุมีหลายวิธีด้วยกันขึ้นกับสภาพผู้ป่วย ระยะเวลาตั้งแต่ปวดจนมาถึงโรงพยาบาล และความเชี่ยวชาญของแพทย์

การรักษาอื่น

จะต้องให้ยารักษา  H. pylori  ด้วยยา Metronidazole และ Amoxycillin หรือ Tetracycline และยากระเพาะ

ช่องท้องอักเสบ แผลกระเพาะอาหาร

fb google