หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

เป็นการติดเชื้อรา Candida albican

เรียกว่าโรค Monilial intertrigo หรือผื่นผ้าอ้อม ผิวหนังส่วนที่จะติดเชื้อราจะมีลักษณะ อับชื้น ร้อนและมีการเสียดสี ร่วมกับการติดเชื้อรา บริเวณที่มักจะมีการติดเชื้อได้แก่ รักแร้ ขาหนีบ ร่องผิวหนังของคนอ้วน รวมทั้งผิวหนังที่บริเวณผ้าอ้อม

ผิวหนังบริเวณดังกล่าวจะมีการอับชื้น มีการเสียดสีทำให้เกิดแผลที่ผิวหนัง เชื้อจึงลุกลามเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Canida albican ลักษณะเป็นผื่นที่มีขอบเขตชัดเจน หนังแดงถลอก ตรงกลางบุ๋มเล็กน้อย รอบๆผื่นจะมีตุ่มหนองกระจาย มักจะพบบริเวณ ขาหนีบ รักแร้ ซอกทวารหนัก ใต้ราวนม สะดือ ในคนอ้วนจะพบบริเวณที่ผิวหนังติดกัน

เกิดจากเชื้อราท่ีเรียกว่าCandida albican 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือส่งเสริมที่ทำให้เกิดติดเชื้อราง่ายได้แก่

อาการ 

อาการของโรคขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดโรคส่วนใหญ่โรคจะเป็นอย่างช้าๆ มีอาการคัน แสบร้อน ในรายที่เป็นเฉียบพลันจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้มีน้ำเหลืองไหล เช่นหากเป็นบริเวณรักแร้ หรือซอกนิ้วจะมีอาการ ผื่นแดงคัน มีน้ำเหลือง หากเป็นที่ช่องคลอกจะมีอาการคัน และตกขาว หากเป็นเชื้อราในปาก oral candidiasis จะเป็นผื่นฝ้าขาวในปาก ลิ้น ถ้าเป็นมุมปากเรียก Perleche

การวินิจฉัย

แพทย์จะขุดขุยบริเวณที่เกิดโรคไปส่องกล้องซึ่งจะพบเชื้อรา

การรักษา

ต้องรักษาสุขอนามัยของผิวหนัง อย่าให้อับชื้น อาบน้ำหลังออกกำลังกาย อย่าแช่น้ำนานไป การใช้ยาทา1%clotrimazoleหรือ 2% micronazole สำหรับเชื้อราที่ปากหรือผู้ที่เป็นมากจำเป็นต้องใช้ยาชนิดรับประทาน เช่นnystatin ketoconazole itraconazole

   


fb google