แพทย์โรคหัวใจแนะนำให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวด

 

มีรายงานก่อนหน้านี้ว่ายาแก้ปวดโดยเฉพาะกลุ่ม COX-2 หากใช้เป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจ สมาคมโรคหัวประเทศอเมริกา จึงได้ออกคำแนะนำในการใช้ยาแก้ปวดสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หรือผู้ที่่มีโรคหัวใจดังนี้ให้ใช้ตามลำดับ

  • Acetaminophen(พาราเซ็ตตามอล), tramadol, or narcotic analgesics(อนุพันธ์ของยาเสพติดเช่น มอร์ฟีน)(short-term).
  • Nonacetylated salicylates(แอสไปริน).
  • Non-COX-2 selective NSAIDs.
  • NSAIDs with some COX-2 activity. (Nsiad ได้แก่ยา diclofenac,ibuprofen,naproxyn)
  • COX-2 selective NSAIDs.

แหล่งข้อมูล February 26, 2007, in Circulation

ความเห็น

หลักในการรักษาควรจะใช้วิธีไม่ต้องใช้ยาก่อน หรือหากจะใช้ให้ใช้ยาในขนาดที่ต่ำที่สุดและควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำ

  • สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ให้รับประทานแอสไปรินร่วมกับยา omeprazole
  • ในการให้ยาแก้ปวดชนิด COX-2 จะต้องเฝ้าระวังภาวะบวมเนื่องจากการคั่งของน้ำและเกลือแร่ ไตวาย ความดันโลหิตสูง
  • มีหลักฐานว่ายาแก้ปวดเดิมที่มีชื่อว่าNaproxenจะส่งผลเสียต่อโรคหัวใจน้อยที่สุด ดังน้นหากจำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดให้เลือกใช้ Naproxen เป็นตัวแรก

 

เพิ่มเพื่อน