หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์ 38 สัปดาห์

เหลืออีก 2 สัปดาห์ก็จะตั้งครรภ์ครบ 40 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณแม่

ระยะนี้คุณแม่อาจจะมีอาการบวมหลังเท้าซึ่งอาจจะพบได้ในคนตั้งครรภ์ปกติโดยเฉพาะช่วงใกล้ถึงเวลาคลอด แต่หากอาการบวมเป็นมาก เป็นแบบเฉียบพลัน บวมถึงมือ หรือหน้าตา จะต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านเพราะอาการบวมจะเป็นอาการของโรคครรภ์เป็นพิษ

การเปลี่ยนแปลงของทารก

ระบบต่างๆของทารกสามารถทำงานปกติและสมบูรณ์ ยกเว้นสมอง และระบบหายใจซึ่งจะสมบูรณ์เมื่อคลอดออกมา เด็กกำมือได้แน่น ทารกจะมีน้ำหนัก 2.8-3.5 กก ยาว 42.5-50 ซม

การเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์นี้

การเตรียมตัวสำหรับพ่อบ้าน

การเตรียมการสำหรับทารก

แพทย์จะแนะนำเรื่อง

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่37 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่39

fb google