การติดเชื้อ streptococcus Group B

Group B streptococcus (GBS) เป็นเชื้อโรคที่สามารถตรวจพบในช่องคลอดและทวาร ร้อยละ 15 – 40% ของคนปกติจะตรวจพบเชื้อนี้โดยที่ไม่มีอาการและไม่เป็นอันตรายต่อคุณแม่ ประมาณการว่าแม่ที่มีเชื้อลูกจะได้รับเชื้อประมาณร้อยละ 40-70 แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการติดเชื้อ มีเพียงร้อยละ1-2 ที่ติดเชื้อ อาการของโรคมีตั้งแต่อาการเบาจนกระทั่งอาการหนัก

เราจะตรวจหาเชื้อนี้อย่างไร

องค์การอาหารและยาของอเมริกาได้แนะนำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์ทุกคนควรได้มีการตรวจหาเชื้อ Group B streptococcusที่สัปดาห์ 35-37 ของการตั้งครรภ์

วิธีการตรวจทำได็โดยการใช้ไม้พันสำลีที่ปราศจากเชื้อโรคป้ายสารหลั่งในช่องคลอดและทวารแล้วนำไปเพาะเชื้อโรค ซึ่งใช้เวลาประมาณ 48-72 จึงได้ผลเพาะเชื้อ

สมาคมกุมารของอเมริกาได้แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ที่คาดว่าจะคลอดก่อนกำหนดจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะ

หากคุณแม่ที่มีเชื้อ Group B streptococcus จะต้องทำอย่างไร

ทารกที่คลอดจากแม่ที่มีเชื้อ Group B streptococcus ไม่ได้ติดเชื้อนี้ทุกคน ทารกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่

 • คลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
 • น้ำเดินก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์
 • ทารกที่ครบกำหนดคลอดคาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 18 ชั่วโมงหลังน้ำเดิน
 • มีไข้ระหว่างการคลอด
 • มีการติดเชื้อ Group B streptococcus ทางเดินปัสสาวะ
 • เคยมีทารกเคยติดเชื้อ Group B streptococcus

หากมีภาวะดังกล่าวแพทย์จะแนะนำให้ยาปฏิชีวนะระหว่างการคลอด สำหรับแม่ที่ตรวจพบเชื้อ Group B streptococcus แต่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะมีโอกาศติดเชื้ออย่างไร

 • มีโอกาศติดเชื้อ 1 ใน 200 หากไม่ได้รับยาปฏิชีวนะ
 • มีโอกาศติดเชื้อ 1 ใน 4000 หากได้รับยาปฏิชีวนะ

จะป้องกันทารกมิให้ติดเชื้อ Group B streptococcus ได้อย่างไร

 • ทารกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและตรวจพบเชื้อนี้ในคุณแม่จะต้องให้ยาปฏิชีวนะระหว่างการคลอด
 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็แล้วแต่แพทย์และคุณแม่จะพิจารณา

ทารกที่ติดเชื้อ Group B Strep จะมีอาการอะไรบ้าง

ทารกที่ติดเชื้อ Group B Strep จะมีอาการได้สองรูปแบบกล่าวคือ เกิดเร็ว หรือเกิดช้า

1อาการและอาการแสดงของการติดเชื้อที่เกิดเร็วจะมีลักษณะดังนี้่

 • อาการและอาการแสดงจะเกิดไม่กี่ชั่วโมงหลังคลอด
 • ทารกจะมีอาการหอบ หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ
 • มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย และปัญหาเรื่องไต
 • เด็กจะมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • กลุ่มนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง

อาการที่สำคัญของทารกที่ติดเชื้อ Group B Strep

 • ไม่ดูดนม
 • ไข้สูงหรือต่ำกว่าปกติ
 • หัวใจเต้นเร็วหรือช้า
 • หายใจเร็วหรือช้า
 • หายใจผิดปกติ

การรักษาจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด

2อาการและอาการแสดงที่มีอาการเกิดช้าจะมีลักษณะดังนี้

 • อาการและอาการแสดงเกิดในสัปดาห์ถึงเป็นเดือน
 • เยื่อหุ้มสมองอักเสบจะเป็นโรคที่พบบ่อย
 • โรคแทรกซ้อนที่สำคัญของเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้แก่
  • สมองพิการ ปัญญาอ่อน
  • มีปัญหาเรื่องการได้ยิน
  • มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้
  • โรคลมชัก

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.nhs.uk/chq/Pages/2037.aspx?CategoryID=54
 • http://www.gbss.org.uk/