หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์ 39 สัปดาห์

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ช่วงนี้ไม่ต่างกับการตั้งครรภ์เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ น้ำหนักก็ไม่เพิ่ม ขนาดของท้องอาจจะมีขนาดเล็กลงเนื่องจากศีรษะเด็กเคลื่อนลงช่องเชิงกราน

ขนาดของทารก

เด็กจะมีความยามประมาณ45-50 ซม และมีน้ำหนัก 3-3.6 กิโลกรัม ระยะนี้เด็กจะมีการสร้างผิวหนังและไขมันใต้ผิวหนังเพื่อควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

ระยะนี้คุณแม่ต้องติดตามอะไรบ้าง

ตั้งแต่ตั้งครรภ์สัปดาห์ที่35 คุณแม่ก็ใกล้คลอดไปทุกขณะ แพทย์จะตรวจการพัฒนาการทารก การเจริญเติบโตของทารก ตำแหน่งของทารก แพทย์อาจจะตรวจภายในเพื่อตรวจว่าเริ่มจะมีสัญญาณว่าจะคลอดหรือยัง เช่น ปากมดลูกเปิดหรือยัง ปากมดลูกบางหรือไม่ ลักษณะของปากมดลูกนุ่มหรือแข็ง แต่อย่างไรก็ตามแพทย์ก็ไม่สามารถที่ประเมินวันคลอดได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นคุณแม่ต้องเตรียมพร้อม

การเตรียมการสำหรับทารก

แพทย์จะแนะนำเรื่อง

ตั้งครรภ์38สัปดาห์ ตั้งครรภ์40สัปดาห์

fb google