หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์แฝด

จะรู้ได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์แฝด

  • น้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปกติการตั้งครรค์ในระยะแรกน้ำหนักคุณแม่มักจะไม่ค่อยขึ้น หากคุณแม่มีน้ำหนักขึ้นมากให้สงสัยว่าจะมีครรภ์แฝด
  • ขนาดมดลูกมีขนาดใหญ่กว่าอายุครรภ์ เมื่อแพทย์ตรวจภายในจะพบว่ามดลูกมีขนาดใหญ่กว่ามดลุกที่มีอายุครรภ์ที่เท่ากัน
  • มีอาการแพ้ท้องมากกว่าคนทั่วไป
  • คุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นเร็วกว่าปกติ
  • หากตรวจเลือดจะพบว่าสาร alfa fetoproteine และ HCG สูงกว่าคนตั้งครรภ์ทั่วไป
  • คุณแม่จะมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติ เพราะทารกสองคนต้องการอาหารปริมาณมากทำให้คุณแม่อ่อนเพลีย

จะทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์แฝด

หากคุณแม่สงสัยและบอกแพทย์ที่ดูแลคุณแม่ แพทย์จะตรวจ ultrasound ทารกเพื่อดูว่ามีครรภ์แฝดหรือไม่ หากพบว่ามีครรภ์แฝดแพทย์จะนัดตรวจคุณแม่ถี่ขึ้น

โรคแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แฝด

ผู้ที่ตั้งครรภ์แฝดส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหา แต่มีบางส่วนที่อาจจะมีปัญหาของการตั้งครรภ์ โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

สาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์แฝด

ชนิดของครรภ์แฝด

1Identical twins

เกิดจากการที่ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนสองคน เด็กที่คลอดมาจะมีเพสเดียวกัน หน้าตาเหมือนกัน กรุปเลือดเดียวกัน สีตา ผม เหมือนกัน อาจจะมีถุงน้ำคร่ำเดียวหรือสองก็ได้

 

มีรกอันเดียวและใช้ถุงน้ำคร่ำเดียวกัน

มีรกอันเดียวแต่ถุงน้ำคร่ำแยกจากกัน

2Fraternal twins

เกิดจากไข่หลายใบที่ได้รับการผสมเจริญขึ้นมา เด็กที่เกิดมาอาจจะมีเพศไม่เหมือนัน หน้าตาไม่เหมือนกันมักจะมีรกสองอันและถุงน้ำคร่ำแยกจากกัน

มีรกสองอันและถุงน้ำคร่ำแยกกัน

3Supertwins

คือการตั้งครรภ์ที่มีทารกมากกว่าสองคน เด็กอาจจะเป็น Identical twins หรือ Fraternal twins ก็ได้

 
   

fb google