การตั้งครรภ์แฝด

ตั้งครรภ์แผด

จะรู้ได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์แฝด

 • น้ำหนักตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ปกติการตั้งครรค์ในระยะแรกน้ำหนักคุณแม่มักจะไม่ค่อยขึ้น หากคุณแม่มีน้ำหนักขึ้นมากให้สงสัยว่าจะมีครรภ์แฝด
 • ขนาดมดลูกมีขนาดใหญ่กว่าอายุครรภ์ เมื่อแพทย์ตรวจภายในจะพบว่ามดลูกมีขนาดใหญ่กว่ามดลุกที่มีอายุครรภ์ที่เท่ากัน
 • มีอาการแพ้ท้องมากกว่าคนทั่วไป
 • คุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นเร็วกว่าปกติ
 • หากตรวจเลือดจะพบว่าสาร alpha fetoproteine และ HCG สูงกว่าคนตั้งครรภ์ทั่วไป
 • คุณแม่จะมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติ เพราะทารกสองคนต้องการอาหารปริมาณมากทำให้คุณแม่อ่อนเพลีย

จะทราบได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์แฝด

หากคุณแม่สงสัยและบอกแพทย์ที่ดูแลคุณแม่ แพทย์จะตรวจ ultrasound ทารกเพื่อดูว่ามีครรภ์แฝดหรือไม่ หากพบว่ามีครรภ์แฝดแพทย์จะนัดตรวจคุณแม่ถี่ขึ้น

โรคแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แฝด

ผู้ที่ตั้งครรภ์แฝดส่วนใหญ่มักจะไม่มีปัญหา แต่มีบางส่วนที่อาจจะมีปัญหาของการตั้งครรภ์ โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่

 • คลอดก่อนกำหนด เด็กปกติจะคลอดเมื่ออายุครรภ์ได้ประมาณ 40 สัปดาห์ แต่ในครรภ์แฝดส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 จะคลอดก่อน37 สัปดาห์ ทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนดพบได้ร้อยละ 61 ของการตั้งครร์แฝด ซึ่งการพัฒนาของทารกยังไม่เจริญเต็มที่อาจจะต้องนำเด็กไปอยู่ในตึกที่สามารถดูแลใกล้ชิดได้ พบว่าผู้ที่ตั้งครรภ์แฝดเด็กสองคนจะคลอดเมื่ออายุครรภ์ได้ 37 สัปดาห์ หากมีเด็กสามคนจะคลอดเมื่อ 33 สัปดาห์ หากมีเด็กสี่คนจะคลอดเมื่ออายุครรภ์28 สัปดาห์
 • โรคแทรกว้อนอื่นๆ เช่น ครรภ์เป็นพิษ (preeclampsia)
 • เบาหวานขณะตั้งครรภ์( gestational diabetes)
 • ปัญหาเกี่ยวกับรก, และปัญหาการเจริญเติบโตของทารก พบว่าร้อยละ59 ของผู้ตั้งครรภ์แฝดจะมทารกีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ
 • น้ำเดินก่อนกำหนด

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์แฝดต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

 • ไปตามแพทย์นัด
 • รับประทานอาหารที่มีคุณภาพที่อุดมไปด้วยวิตามิน เช่นกรดดฟลิก บาตุเหล็ก แคลเซี่ยม ดปรตีน และพลังงานอย่างเพียงพอตามแนวทางอาหารสำหรับคนท้อง
 • งดสุรา กาแฟ และยาเสพติดทุกชนิด
 • อย่าซื้อยารับประทานเอง
 • พักผ่อนให้เพียงพอ

สาเหตุสำคัญของการตั้งครรภ์แฝด

 • กรรมพันธุ์ ส่วนใหญ่ของครรภ์แฝดมักจะมีประวัติครอบครัวมีครรภ์แฝด
 • เชื้อชาติ บางเชื้อชาติเช่นชาวอัฟริกาจะมีครรรภ์แฝดมาก
 • จำนวนครรภ์ ผู้ที่เคยคลอดบุตรมาก่อนโดยเฉพาะครรภ์แฝดจะมีโอกาสครรภ์แฝดในครรภ์ต่อไป
 • ตั้งครรภ์อายุมากก็มีโอกาสครรภ์แฝด
 • การรรักษาโดยเแพาะการรักษามีบุตรยากก็ทำให้มีโอกาสเกิดครรภ์แฝด ยาจะทำให้ไข่หลายใบสุกพร้อมกัน การรักาาดดยการผสมเทียมก็จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์แฝดสุงขึ้นเพราะจะต้องนำไข่หลายใบไปฝังในมดลุก

ชนิดของครรภ์แฝด

1Identical twins

เกิดจากการที่ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนสองคน เด็กที่คลอดมาจะมีเพสเดียวกัน หน้าตาเหมือนกัน กรุปเลือดเดียวกัน สีตา ผม เหมือนกัน อาจจะมีถุงน้ำคร่ำเดียวหรือสองก็ได้

 

มีรกอันเดียวและใช้ถุงน้ำคร่ำเดียวกัน

มีรกอันเดียวแต่ถุงน้ำคร่ำแยกจากกัน

2Fraternal twins

เกิดจากไข่หลายใบที่ได้รับการผสมเจริญขึ้นมา เด็กที่เกิดมาอาจจะมีเพศไม่เหมือนัน หน้าตาไม่เหมือนกันมักจะมีรกสองอันและถุงน้ำคร่ำแยกจากกัน

มีรกสองอันและถุงน้ำคร่ำแยกกัน

3Supertwins

คือการตั้งครรภ์ที่มีทารกมากกว่าสองคน เด็กอาจจะเป็น Identical twins หรือ Fraternal twins ก็ได้

 

 

เพิ่มเพื่อน