ยาคุมกำเนิด desogestrel

ชื่อสามัญ desogestrel

ชื่อทางการค้ าCerazette ,

ข้อบ่งชี้การใช้ยาdesogestrel

  • ใช้คุมกำเนิด ขนาดที่ใช้ 75 ไมโครกรัมต่อวัน

ข้อห้ามใช้desogestrel

  • การตั้งครรภ์
  • เลือดออกช่องคลอดที่ยังไม่ทราบสาเหตุ
  • โรคหลอดเลือดแดง
  • เนื้องอกตับ Adenoma
  • ประวัติมะเร็งเต้านม
  • เป็นไข่ปลาอุมาก่อน

ควรระวังการใช้ในผู้ป่วย