jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาคุมกำเนิด desogestrel

ชื่อสามัญ desogestrel

ชื่อทางการค้ าCerazette ,

ข้อบ่งชี้การใช้ยาdesogestrel

ข้อห้ามใช้desogestrel

ควรระวังการใช้ในผู้ป่วย