ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด


ยาฉีดคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดชั่วคราวโดยการฉีดฮอร์โมนเข้ากล้ามเนื้อในระยะเวลาที่กำหนด เหมาะสำหญิงหญิงที่ลืมรับประทานยา หรือมีโรคความดันโลหิตสูง

วิธีการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฉีด

ยาฉีดคุมกำเนิดที่มีในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

 1. ยามีฮอร์โมนชนิดเดียว เป็น ฮอร์โมน Progestin อย่างเดียว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
  • ยา Medroxy progesterone ที่นิยมใช้มากที่สุด คือ Depo medroxy progeste rone acetate หรือคำย่อที่รู้จักกันดี คือ DMPA ขนาด 150 มิลลิกรัม จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 3 เดือน
  • ยา Norethisterone enanthate ขนาด 200 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทุก 2 เดือน
 2. ยามีฮอร์โมนรวม คือ มีทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) เละ โปรเจสตินประกอบด้วยยา Estradiol cypionate 5 มิลลิกรัม และ Medroxyprogesterone acetate 25 มิลลิกรัม เป็นยาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อด้อยของยาฉีดที่มีฮอร์โมนโปรเจสตินฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 1 เดือน ซึ่งยากลุ่มนี้ทำให้มีประจำเดือนมาทุกเดือน

จะต้องเริ่มฉีดยาภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเหมือนยาคุมกำเนิดชนิดอื่นๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด เมื่อครบกำหนดฉีดยาแล้วแต่ประจำเดือนยังไม่มา ก็ต้องไปฉีดยาตรงตามที่แพทย์กำหนด ห้ามรอจนกว่าจะมีประจำเดือนมาแล้วค่อยไปฉีดยา เพราะอาจทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัว แพทย์หรือพยาบาลจะฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อที่ต้นแขน หรือ สะโพก หลังฉีดอาจมีอาการปวดตึงๆในบริเวณที่ฉีดยา ประมาณ 1 วัน แล้วจะหายไป ที่สำคัญ คือ หลังฉีดยาอย่าไปคลึงบริเวณที่ฉีดยาเพราะจะทำให้ยาถูกดูดซึมเร็วเกินไป ทำให้ระดับยาเหลือไม่สูงพอที่จะป้อง กันการตั้งครรภ์จนครบ 3 เดือนได้

ผลข้างเคียงของยาคุมชนิดฉีด

ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดยามีฮอร์โมนชนิดเดียว ในกลุ่ม DMPA และ NET-EN หรือ Noriste rat คือ

 • มีเลือดออกกะปริดกะปรอยจากโพรงมดลูก
 • ไม่มีประจำเดือน หรือขาดประจำเดือน
 • น้ำหนักตัวเพิ่ม
 • ภาวะกระดูกบาง เนื่องจากฮอร์โมนโปรเจสตินจะไปยับยังการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่ ทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง มีผลทำให้มวลกระดูกลดลง ความหนาแน่นกระดูกลดลง (Bone mineral density) แต่พบว่าเป็นแบบชั่วคราว เมื่อหยุดฉีดยาคุม ความหนาแน่นของมวลกระดูกจะกลับคืนมาเป็นปกติ
 • มึนงง วิงเวียนศีรษะ
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลง

ผลข้างเคียงของยาฉีดคุมกำเนิดในกลุ่มยาฮอร์โมนรวม คือ

 • น้ำหนักตัวเพิ่ม
 • เป็นฝ้า
 • เต้านมคัดตึง

ข้อบ่งชี้ในการฉีดยาคุมกำเนิด

 • ผู้ที่มีาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ
 • ต้องการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว
 • ไม่ต้องการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดทุกๆวัน หรือลืมรับประทานยาเม็ดบ่อยๆ
 • สตรีหลังคลอดที่กำลังให้นมบุตรต้องใช้ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว (ใช้ DMPA หรือ NET-EN หรือ Noristerat)
 • สตรีที่สูบหรี่

ข้อด้อย

 • ไม่สามารถใช้ไดในผู้ที่มีโรคตับ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งเต้านม ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคถุงน้ำดี โรคลมชัก
 • ประจำเดือนจะมากะปริดกะปอย บางรายมานาน
 • ขนดก
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • น้ำหนักเพิ่ม
 • เป็นสิว
 • ไมสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • หากเกิดอาการข้างเคียงของยาต้องรอจนยาคุมหมดฤทธิ์อาการจึงจะหาย

ข้อควรระวังในการฉีดยาคุมกำเนิด

ระหว่างฉีดยาคุมกำเนิดจะเกิดอะไรบ้าง

 • อาจจะมีประจำเดือนกะปริดกะปรอยซึ่งอาจจะเกิดในระยะ1-2สัปดาห์แรกของการฉีดยาคุม แต่หากเลือดออกมากหรือออกนานให้ปรึกษาแพทย์
 • ขาดประจำเดือนซึ่งเป็นภาวะปกติสำหรับผู้ที่ฉีดยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว
 • หลังหยุดยาฉีดคุมกำเนิดจะมีโอกาศตั้งครรภ์ในปีแรกร้อยละ70
 • หลังอายุ 45 ควรจะเปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด

ข้อดีของการฉีดยาคุมนอกเหนือจากการคุมกำเนิด

เพิ่มเพื่อน