หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ภาวะไม่มีประจำเดือน Amenorrhea

หมายถึงภาวะซึ่งไม่ประจำเดือน3เดือนติดต่อกันจะแบ่งออได้ดังนี้

  1. Primary amenorrhea หมายถึงเด็กหญิงเมื่ออายุถึง 16 ปีแล้วยังไม่มีประจำเดือน ประจำเดือนของเด็ดแรกๆอาจจะมีไม่มากและระยะเวลาไม่สม่ำเสมอ
  2. Secondary amenorrhea หมายถึงภาวะที่ประจำเดือนไม่มาติดต่อกัน 3 รอบเดือน รอบเดือนของคนปกติอาจจะมาไม่สม่ำเสมอ บางคน3 สัปดาห์มาหนึ่งครั้ง บางคน 5 สัปดาห์มาหนึ่งครั้ง ปริมาณประจำเดือนบางเดือนมากบางเดือนน้อย บางเดือนอาจจะไม่มีประจำเดือนแต่มามากอีกเดือนเนื่องจากไข่ไม่ตกไปหนึ่งเดือน ผู้ควรต้องให้ความสนใจหากรอบเดือนน้อยกว่า 21 วัน และมามากกว่า 8-10 วัน

สาเหตุ

สาเหตุของการไม่มีประจำเดือนมีหลายสาเหตุ บางสาเหตุเป็นจากธรรมชาติ เช่นการตั้งครรภ์ หรือบางสาเหตุก็เกิดจากกระทำเช่นการได้ยาคุมกำเนิด วัยรุ่นบางคนมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้วางแผนครอบครัว โดยความหมายคือไม่ได้คุมกำเนิดเกิดกลัวท้องทำให้เครียดประจำเดือน นอกจากนั้นประจำเดือนอาจจะมาผิดปกติในผู้ป่วยสูงอายุ

การป้องกัน

การมีประจำเดือน  

 


fb google