การตั้งครรภ์นอกมดลูก

 

เมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิก็จะเคลื่อนตัวไปตามท่อรังไข่ (fallopian tubes) และไปฝังตัวที่มดลูก อ่านเรื่องการปฏสนธิิแต่หากมีปัญหา ทำให้ไข่ฝังตัวที่ท่อรังไข่ก็จะเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งตัวอ่อนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ เพราะจะทำอัตรายต่ออวัยวะของแม่ หากไม่แก้ไขก็อาจจะทำให้เลือดออกมากจนกระทั่งเสียชีวิต

อาการของการตั้งครรภ์นอกมดลูกมีอะไรบ้าง

อาการก็เหมือนคนตั้งครรภ์ทั่วไปกล่าวคือ

 • ขาดประจำเดือน
 • คัดเต้านม
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • อ่อนเพลีย
 • หากตรวจปัสสาวะจะให้ผลบวกแสดงว่าตั้งครรภ์

แต่มีอาการเตือนว่า อาจจะเป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกได้แก่

 • มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย
 • ปวดท้องน้อย
 • ปวดท้องบิดๆข้างที่ตั้งครรภ์นอกมดลูก

 

หากมีอาการเลือดออกจะมีอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดท้องมากทันที อาจจะปวดทั่วทั้งท้องและร้าวไปไหล่
 • มึนศีรษะ
 • หน้ามืดจะเป็นลม
 • ใจสั่น
 • ซีด

ควรจะรีบไปพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้

 • มีการขาดประจำเดือนและหรืออาจจะตรวจปัสสาวะพบว่าตั้งครรภ์
 • มีการตกเลือด
 • ปวดท้องอาจจะร้าวไปไหล่
 • ปวดแบ่งถ่ายแต่ไม่มีอะไรออก
 • มีอาการหน้ามืดเป็นลม

ทั้งหมดที่กล่าวเป็นอาการของคนที่ตั้งครรภ์นอกมดลูก

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดตั้งครรภ์นอกมดลูกได้แก่

 • เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อนข้างหนึ่ง
 • เคยมีการอักเสบของช่องเชิงกรานมาก่อน เช่น ปีกมดลูก มดลูกอักเสบ หนองในทั้งแท้และเทียมเป็นต้น
 • เคยได้รับการผ่าตัดในช่องท้อง โดยเฉพาะการผ่าตัดมดลูก ท่อรังไข่ หรืออวัยวะช่องท้อง
 • มีบุตรยากและได้ยากระตุ้นการตกไข่
 • มีปัญหาท่อรังไข่ผิดปกติ
 • การใส่ห่วงคุมกำเนิด

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ การตกเลือดในท้องเนื่องจากท่อรังไข่ที่มีตัวอ่อนแตก และมีเลือดออกซึ่งอาจจะอันตรายถึงกับเสียชีวิต

เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์จะตรวจอะไรบ้าง

 • หากท่านมีอาการปวดท้องรุนแรง และมีเลือดประจำเดือนอกมาก แพทย์จะรีบให้น้ำเกลือ
 • แพทย์จะทำการตรวจภายใน
 • แพทย์จะนัดตรวจ Ultrasound เพื่อดูว่าตั้งครรภ์หรือเปล่า และดูตำแหน่งว่าตั้งครรภ์อยู่ที่ใด นอกจากนั้นยังตรวจว่ามีเลือดอยู่ในช่องท้องหรือไม่
 • ในรายที่มีความดันโลหิตต่ำและซีด แพทย์อาจจะนำเข้าห้องผ่าตัดแุกเฉินทันที
 • ในรายที่ไม่ซีดมากและอาการไม่รุนแรง แพทย์จะเจาะเลือดตรวจว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่

การรักษา

การรักษาขึ้นกับความรุนแรงของโรค

 • หากตั้งครรภ์อ่อนๆและตัวอ่อนอยู่ที่ท่อรังไข่ แพทย์อาจจะฉีดยาเพื่อไม่มห้ตัวอ่อนเจริญเติบโต หลังฉีดจะมีอาการปวดท้องบิดบิด และมีเลือดออก
 • ในรายที่เด็กตัวใหญ่ และมีตกเลือดในช่องท้องแพทย์จะผ่าตัดเอาเด็กออก

การป้องกันโรคตั้งครรภ์นอกมดลูก

 1. ไม่สำส่อนทางเพศ
 2. หากเป็นโรคช่องเชิงกรานอักเสบให้รักษาด้วยยาให้ครบกำหนด
 3. หากท่านใส่ห่วงคุมกำเนิด และต้องการตั้งครรภ์ให้ปรึกษากับแพทย์ประจำตัวท่าน
 4. การเคยผ่าตัดมดลูก ท่อรังไข่หรือช่องท้องอาจจะเกิดผังผืดในช่องท้องซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูก
การตั้งครรภ์ โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์