การคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

ข้อดีของการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

 • หลีกเลี่ยงการแพ้ยาแพ้ยางและย่าฆ่าเชื้อ spermท่านต้องเรียนรู้ถึงรอบเดือนและวันไข่ตก
 • เกี่ยวศาสนาห้ามคุมกำเนิดโดยใช้อุปกรณ์ก็สามารถใช้วิธีนี้อย่างได้ผล

ข้อด้อยของการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

 • ไม่สามารถป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • คู่ครองต้องงดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไข่สุข อาจจะเกิดหงุดหงิด
 • ไม่ควรใช้ในผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

วิธีการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติมีอะไรบ้าง

 1. ห้ามร่วมเพศขณะที่ไข่ของผู้หญิงพร้อมที่จะปฎิสนธิ วิธีการที่จะทราบวันไข่ตกสามารถทราบโดยวิธีการดังนี้
 • การนับวัน คุณผู้หญิงต้องเก็บสถิติประวัติประจำเดือน12 เดือน แล้วนำรอบเดือนที่สั้นที่สุดลบด้วย 18 จะเป็นวันแรกที่ไข่พร้อมปฏิสนธ นำรอบเดือนที่ยาวที่สุดลบด้วย 11 จะเป็นวันสุดท้ายที่ไข่พร้อมจะปฏิสนธิ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้ หรือจะใช้วิธีที่นิยมคือ 7วันหน้าและ7วันหลังรอบเดือน คือให้นับวันแรกของประจำเดือนเป็นวันที่1 ท่านสามารถร่วมเพศได้ตั้งวันที่1(คงติดช่วงมีประจำเดือน2-4วันเหลือเวลาที่มีเพศสัมพันธ์2-3 วัน)ถึงวันที่7 และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อีกครั้งก่อนประจำเดือนจะมา 7วัน การใช้วิธีนี้ประจำเดือนควรมาสม่ำเสมอ
 • โดยการวัดอุณหภูมิปกติก่อนที่ไข่จะตกอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ0.5 องศา ซ ไม่ควรจะมีเพศสัมพันธ์ ตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มต่ำจนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นปกติแล้ว2-3 วัน การวัดอุณหภูมิให้วัดตอนตื่นนอนทุกเช้า
 • การสังเกตลักษณะตกขาว เมื่อไข่จะตกลักษณะตกขาวจะเปลี่ยนเป็นน้ำจำนวนมากซึ่งคุณผู้ช่างสังเกตจะทราบ ไม่ควรร่วมเพศ3-4 วันตั้งแต่ตกขาวเริ่มมากและใสขึ้น
 • Symptothermal เป็นการใช้การนับวัน อุณหภูมิ และการสังเกตตกขาวทำให้เกิดความแม่นยำเพิ่มขึ้น
 • Ovulation Indicator Testing Kits การใช้แทบตรวจฮอร์โมน luteinizing hormone (LH) ฮอร์โมนตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ไข่สุขซึ่งจะเริ่มขึ้น1-2วันก่อนไข่สุข หากร่วมเพศภายใน24ชั่วโมงหลังจากฮอร์โมนขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะงดร่วมเพศหลังจากฮอร์โมน LH เพิ่ม4-5วันจึงจะป้องกันการตั้งครรภ์
 1. coitus interruptusโดยการถอนอวัยวะเพศชายออกก่อนหลั่ง แต่ก็มีข้อต้องระวังคือน้ำหล่อลื่นของผู้ชายก็มีเชื้อ sperm ผสม และอาจจะเป็นการยากในการถอนอวัยวะเพศเมื่อใกล้หลั่ง ทำให้ประสบผลสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ร้อยละ70-80
 2. การป้องกันการตั้งครรภ์โดยการล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือยืนปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้

เพิ่มเพื่อน