หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

ข้อดีของการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

  • หลีกเลี่ยงการแพ้ยาแพ้ยางและย่าฆ่าเชื้อ spermท่านต้องเรียนรู้ถึงรอบเดือนและวันไข่ตก
  • เกี่ยวศาสนาห้ามคุมกำเนิดโดยใช้อุปกรณ์ก็สามารถใช้วิธีนี้อย่างได้ผล

ข้อด้อยของการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติ

  • ไม่สามารถป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
  • คู่ครองต้องงดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงไข่สุข อาจจะเกิดหงุดหงิด
  • ไม่ควรใช้ในผู้หญิงที่ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ

วิธีการคุมกำเนิดโดยวิธีธรรมชาติมีอะไรบ้าง

  1. ห้ามร่วมเพศขณะที่ไข่ของผู้หญิงพร้อมที่จะปฎิสนธิ วิธีการที่จะทราบวันไข่ตกสามารถทราบโดยวิธีการดังนี้
  1. coitus interruptusโดยการถอนอวัยวะเพศชายออกก่อนหลั่ง แต่ก็มีข้อต้องระวังคือน้ำหล่อลื่นของผู้ชายก็มีเชื้อ sperm ผสม และอาจจะเป็นการยากในการถอนอวัยวะเพศเมื่อใกล้หลั่ง ทำให้ประสบผลสำเร็จในการป้องกันการตั้งครรภ์ร้อยละ70-80
  2. การป้องกันการตั้งครรภ์โดยการล้างช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือยืนปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้
   

fb google